Στα σκαριά ένα ακόμα περιβαλλοντικό έργο για τον Δήμο Φυλής, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς υπέγραψε τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία για την   Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημαρχείου Άνω Λιοσίων, που εντάσσεται στο  Περιφερειακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής 2014-2020, με προϋπολογισμό 482.645,38 ευρώ.

Το έργο ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου Άνω Λιοσίων, που βασίζεται σε μελέτη του Δήμου Φυλής, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: Αντικατάσταση κουφωμάτων, εξωτερική θερμομόνωση τοίχων, αναβάθμιση συστήματος τεχνητού φωτισμού, συστήματος κλιματισμού θέρμανσης και ένταξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη λειτουργία του κτιρίου.

Ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς επανέλαβε ότι “Ο Δήμος Φυλής είναι ένας Πράσινος Δήμος που διεκδικεί και κατακτά σημαντικά έργα από το ΕΣΠΑ – ΠΕΠ Αττικής,  με στρατηγικό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος.