Από 18 έως  22 Μαρτίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του 3ου Γραφείου της Ζ΄ Μοίρας αμφιβίων Καταδρομών της Νέας Περάμου, γνωστοποιείται ότι από Δευτέρα 18 Μαρτίου έως Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019, η μονάδα θα εκτελέσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου στην ευρύτερη περιοχή του Ορους “ΠΑΤΕΡΑΣ”.

Για την εύρυθμη διεξαγωγή αυτής της δραστηριότητας εφιστάται η ΠΡΟΣΟΧΗ των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής ιδιαίτερα αγροτών, κτηνοτρόφων και υλοτόμων για την ασφάλεια όλων και αποφυγή τυχόν ατυχημάτων.