Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Καταγραφή της παρουσίας και της εποχιακής διακύμανσης των κουνουπιών (culicidae) στην Περιφέρεια Αττικής, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής (συντονίστρια κα Άννα Μεγάλου Γενική Διευθύντρια, Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας) και του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (συντονιστής Δρ. Αντώνης Μιχαηλάκης ) , πραγματοποιήθηκε συνάντηση  στις 8/3/2024 στο Δημαρχείο της Δ.Ε. Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Κύριος στόχος της συνάντησης αυτής ήταν η διερεύνηση έναρξης πιλοτικού έργου για την ορθή διαχείριση των φρεατίων που αποτελούν μια από τις κύριες εστίες ανάπτυξης των κουνουπιών στο αστικό περιβάλλον.

Παρόντες στην συνάντηση ήταν οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής κος Βαρελάς Κλεάνθης , οι Αντιδήμαρχοι Νέας Περάμου  κα. Ελπίδα Σ. Χονδρίδου και κος Σπύρος Νικολάου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης –Παραλαβής των κουνουπιών στην Δυτική Αττική κος Γεώργιος Κιαχόπουλος και εκ μέρους του Μπενάκειου  Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου  ο κος Γεώργιος Μπαλατσός και η κα Μαρία Γαβριήλ.

Κατά την συνάντηση πραγματοποιήθηκε και επιτόπια επίσκεψη σε περιοχές που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν προβλήματα όχλησης, προκειμένου να συλλεχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και δεδομένα για την εκπόνηση του πιλοτικού έργου διαχείρισης των φρεατίων στο αστικό περιβάλλον.