Ενδιαφέρον από πέντε σχήματα προσείλκυσε η πρώτη φάση του διαγωνισμού για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πάρκου σε έκταση 412 στρεμμάτων στις «Σπηλιές» της Φυλής, όπου σχεδιάζεται η μετεγκατάσταση των μεταφορικών επιχειρήσεων από την περιοχή του Ελαιώνα. Κατά πληροφορίες, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ εκδήλωσαν ενδιαφέρον η «Αιγαίον Oil Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών», συμφερόντων της οικογένειας Μελισσανίδη, η «Ορφεύς Βεϊνόγλου» που ανήκει στη HIG και η Fincop Infrastructure του ομίλου Κοπελούζου, που είχε συμμετάσχει και στον διαγωνισμό για την Αττική Οδό. Τα υπόλοιπα δύο σχήματα περιλαμβάνουν την Goldair που προχωράει στην ανάπτυξη του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο και την ένωση εταιρειών Fyli x Trapark. Εάν και εφόσον οριστικοποιηθούν τα ενδιαφερόμενα σχήματα, θα ακολουθήσει το στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου και εν συνεχεία η υποβολή οικονομικών προσφορών.