Συμβουλές και οδηγίες προς τους πολίτες δίνει ο Δήμος Μεγαρέων για την αντιμετώπιση των κουνουπιών.

Κάθε καλοκαίρι, τα κουνούπια αποτελούν ένα ενοχλητικό πρόβλημα. Στην προσπάθεια αντιμετώπισής τους, πέρα από τους ψεκασμούς σε περιοχές που γίνονται εστίες κωνωποειδών (πάρκα, ρέματα, υγρότοποι κλπ) και τις άλλες συστηματικές δράσεις καταπολέμησης του Δήμου και της Περιφέρειας, είναι απαραίτητη και η συνεργασία των κατοίκων.

Για ένα καλοκαίρι χωρίς κουνούπια, οφείλουμε όλοι να τηρήσουμε τα παρακάτω:

  1. Απομάκρυνση ή καταστροφή όλων των δοχείων που δεν χρησιμοποιούνται (κουβάδες, γούρνες, ποτίστρες, ανθοδοχεία, μπουκάλια, παλαιά ελαστικά κλπ) τα οποία είναι δυνατόν να συγκεντρώσουν νερό. Δοχεία τα οποία είναι χρήσιμα πρέπει να είναι αναποδογυρισμένα ή με τέτοιο τρόπο τοποθετημένα ώστε να μην συγκεντρώνουν νερό, ενώ δοχεία τα οποία χρησιμοποιούνται ειδικά για τη φύλαξη νερού πρέπει να διατηρούνται κλειστά, με κατάλληλα εφαρμοστά καλύμματα.
  2. Τακτικός καθαρισμός των υδρορροών ώστε να μην λιμνάζει το νερό.
  3. Συντήρηση των κατεστραμμένων καπακιών των βόθρων και όλων των αποχετευτικών συστημάτων, ερμητικό κλείσιμο φρεατίων αποχέτευσης. Τοποθέτηση λεπτής σίτας στους αγωγούς εξαερισμού της αποχέτευσης.
  4. Άμεση επισκευή διαρροών σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης.
  5. Εφαρμογή καθαρισμού του περιβάλλοντα χώρου από άχρηστα αντικείμενα και ανεξέλεγκτη βλάστηση.
  6. Συνεχής ανανέωση του νερού στις ποτίστρες των ζώων, στις δεξαμενές νερού και στις στέρνες. Πρέπει επίσης να μαζεύονται τα φύλλα ή άλλα σκουπίδια από την επιφάνεια τους και τα ανοίγματα των δεξαμενών συλλογής νερού να καλύπτονται με λεπτή σίτα.
  7. Αποστράγγιση επιφανειών, μετά την άρδευση ή βροχή, για αποφυγή λιμναζόντων υδάτων.
  8. Χρήση εντομοαπωθητικών για καταπολέμηση εντόμων (μύγες, κουνούπια κλπ) στα ζώα και απολύμανση των εγκαταστάσεων.
  9. Αποφυγή διάνοιξης λάκκων οι οποίοι λειτουργούν ως συσσωρευτές νερών.
  10. Η εφαρμογή οποιουδήποτε προγράμματος εντομοκτονίας στο φυτικό περιβάλλον ή στα κτίρια οφείλει να γίνεται από εξειδικευμένα άτομα, παρουσία υπεύθυνου επιστήμονα, με εγκεκριμένα σκευάσματα.

 

Τα παραπάνω προληπτικά μέτρα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά επειδή η συστηματική καταπολέμηση από τις Αρχές θα έχει μικρό αποτέλεσμα εάν οι κάτοικοι δεν συνεισφέρουν στον εντοπισμό, τον περιορισμό και την εξάλειψη των κουνουπιών στις ιδιοκτησίες τους.