Με τη στήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) το πρόγραμμα Δράσεων Τουριστικής Προβολής της Ελευσίνας και της Μαγούλας με φιλοδοξίες για προοπτική ανάπτυξης του τουρισμού στην περιοχή.

Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια του Δήμου Ελευσίνας, στην κατεύθυνση της δημιουργίας Τουριστικού ενδιαφέροντος στο ευρύ κοινό.

Η εγκύκλιος του ΕΟΤ στις 28/12/2018 με αρ. πρωτ. 16536 παροτρύνει τις Περιφερειακές Διοικήσεις της χώρας, τους ΟΤΑ και τους πάσης φύσεως Οργανισμούς οι οποίοι υλοποιούν προγράμματα δράσεων τουριστικής προβολής να υποβάλλουν ένα πλάνο δράσεων έτους, ώστε να γίνεται η διαπίστωση αν οι δράσεις αυτές συνάδουν με τη στρατηγική προώθησης και προβολής του ΕΟΤ. Οπότε στην ουσία ο ΕΟΤ ενέκρινε το πρόγραμμα δράσεων διαπιστώνοντας ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση.

Η προσπάθεια αυτή πρέπει να μας βρει όλους συμμέτοχους και εκμεταλλευόμενοι τον αρχαιολογικό πλούτο, τη βιομηχανική κληρονομιά, το πολιτιστικό βάρος και τα τοπόσημα, να δώσουμε στην πόλη και τους ανθρώπους της, την ευκαιρία που ίσως ποτέ δεν τους δόθηκε”.

“Μετά και την απόφαση αυτή του ΕΟΤ, ο στόχος της Τουριστικής Ανάπτυξης που τέθηκε προ λίγων μηνών, ξεκινά να παίρνει σάρκα και οστά. Οι δυνατότητες της περιοχής μας, -κατά μεγάλο ποσοστό- αχαρτογράφητες στο πέρασμα των ετών, καλούνται βάσει στρατηγικής και αξιοποίησης να αποτελέσουν μαγνήτη για το ευρύ κοινό” αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αντιδήμαρχος Διεθνών Σχέσεων & Τουριστικής Ανάπτυξης Δ. Ελευσίνας Δημήτρης Παπαγιάνναρος.

Συγκεκριμένα, τα πλαίσια του νέου χαρτοφυλακίου Τουρισμού & Διεθνών Σχέσεων που δημιουργήθηκε στο Δήμο Ελευσίνας στα μέσα του Νοεμβρίου 2020 και μετά και την ψήφιση του προϋπολογισμού του έτους 2021, σχεδιάστηκε το πλάνο δράσεων του 2021 για την τουριστική προβολή της πόλης που επιγραμματικά προβλέπει:
  • Εκπόνηση μελέτης τουριστικής στρατηγικής του Δήμου Ελευσίνας (η οποία αναμένεται να είναι όσο το δυνατόν πιο συμμετοχική γίνεται – όπως πχ ερωτηματολόγια σε ομάδες ενδιαφέροντος κα)
  • Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού για χρήση του στα social media, αλλά και πάσης φύσεως media
  • Ισχυρή παρουσία στα social media (δημιουργία σελίδας που αφορά αποκλειστικά την τουριστική προβολή της Ελευσίνας και της Μαγούλας)
  • Δημιουργία portal με χαρτογραφημένα τα σημεία ενδιαφέροντος (πχ αρχαιολογικός χώρος, μουσείο, βιομηχανικά κτίρια, εστίαση, αγορά, διαμονή, διαδρομές κα)
  • Δράσεις ανάδειξης σημείων της πόλης μέσω καλλιτεχνικών δράσεων
“Είναι ένα πρώτο βήμα, για να αποκατασταθεί η εικόνα της περιοχής και για να μπούμε δειλά δειλά σε μία κατεύθυνση ανεξερεύνητη που μπορεί να έχει τεράστια οφέλη για την τοπική οικονομία, επισημαίνει ο Δ. Παπαγιάνναρος. Η προσπάθεια αυτή, πρέπει να μας βρει όλους συμμέτοχους και εκμεταλλευόμενοι τον αρχαιολογικό πλούτο, τη βιομηχανική κληρονομιά, το πολιτιστικό βάρος και τα τοπόσημα, να δώσουμε στην πόλη και τους ανθρώπους της, την ευκαιρία που ίσως ποτέ δεν τους δόθηκε”.