Ενώ εκφράζονται αντιδράσεις για την μετατροπή ορθοπεδικής κλινικής σε κλινική κορωνοϊού στο Θριάσιο Νοσοκομείο, τον Διοικητή του Θριασίου Νοσοκομείου Δημ. Αντωνίου συνάντησαν δημοτικοί σύμβουλοι του Ενωτικού Συνδυασμού Ελευσίνας-Μαγούλας: “Στη συνάντηση με τον διοικητή κο Αντωνίου εκφράστηκε η κοινή θέληση για την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
Ως συνδυασμός θεωρούμε ότι δεν πρέπει να κλείσουν κλινικές του Θριασιου.
Η λειτουργία του Νοσοκομείου μάς αφορά όλους. Συνδέεται με τις παροχές υγείας, την ποιότητα της ζωής μας.
Ιδιαίτερα σε μια βιομηχανική περιοχή, οπως η δικη μας, με πολλά εργατικά ατυχήματα”.