Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, ώρες 10:00 – 15:00 στο Δημοτικό Ιατρείο Μαγούλας (Αρτέμιδος 3)

Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, ώρες 10:00 – 15:00 στο Δημοτικό Parking Ελευσίνας (Χατζηδάκη & Τραυλού)
Ο εργαστηριακός έλεγχος αφορά σε όλους τους δημότες της Ελευσίνας & της Μαγούλας, οι οποίοι θα προσέρχονται αποκλειστικά με όχημα ή δίκυκλο, στα ανωτέρω σημεία.
Κατά την προσέλευσή σας, θα χρειαστεί:
Να αποστείλετε τον αριθμό 1 στο 13033
Να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ ή τον αριθμό της αστυνομικής σας ταυτότητας
Απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους συνδημότες μας για τη μαζική τους ανταπόκριση.
Η παρουσία σας κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19 στην περιοχή μας, με κάθε πρόσφορο μέτρο.