Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υλοποίηση του voucher των 150 ευρώ για τους νέους 18-25 ετών που προχωρούν σε εμβολιασμό. Στόχος της κυβέρνησης -σύμφωνα με όσα προβλέπει ο σχετικός διαγωνισμός- είναι το Freedom Pass να τεθεί σε εφαρμογή το αργότερο μέχρι τις 18 Ιουλίου.

Το συγκεκριμένο κίνητρο μπορούν να αξιοποιήσουν δυνητικά 940.000 νέοι και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές «λειτούργησε» εφόσον το ποσοστό των ραντεβού διπλασιάστηκε μέσα σε λίγες ημέρες.

Πρόκειται για μία άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η οποία θα αποθηκεύεται σε smartphones, είτε σε λειτουργικό iOS, είτε σε Android, και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε POS για ανέπαφες συναλλαγές, αλλά και σε ηλεκτρονικά καταστήματα.

Η εν λόγω ενίσχυση θα μπορεί να καταναλωθεί από τους δικαιούχους σε επιλεγμένες κατηγορίες επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα που ενισχύουν την «κινητικότητα» των νέων, όπως ενδεικτικά ταξίδια, συναυλίες, θεάματα, κλπ.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η Κυβέρνηση αποσκοπεί στην:

  • Ενίσχυση της ασφαλούς κινητικότητας των νέων
  • Ενίσχυση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 και της υγείας των πολιτών
  • Eνίσχυση κρίσιμων τομέων της οικονομίας που επλήγησαν ιδιαίτερα από την πανδημία
  • Eξοικείωση του νεότερου πληθυσμού με ηλεκτρονικές μεθόδους πληρωμών, με χρήση δικής τους ψηφιακής κάρτας πληρωμών, για την εγκαθίδρυση υγειούς καταναλωτικής και φορολογικής συμπεριφοράς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ως δικαιούχοι ορίζονται νέοι 18-25 ετών (βάσει της χρονολογίας γέννησης), οι οποίοι θα έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον την α’ φάση του εμβολιασμού.

Πώς θα γίνονται οι συναλλαγές

«Η πρόσκληση της ΚτΠ (Κοινωνίας της Πληροφορίας) απευθύνεται σε αδειοδοτημένους παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών. Σημειώνεται δε, ότι ο πάροχος δεν θα συνάπτει πελατειακή σχέση με έκαστο δικαιούχο, αλλά θα εκδίδει και διανέμει, αποκλειστικά με ψηφιακά μέσα, την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα. Το ανωτέρω ποσό των 150 ευρώ δεν θα μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο λογαριασμό ή να γίνει ανάληψη αυτού, και επίσης δεν θα μπορεί στην κάρτα να πιστωθεί άλλο χρηματικό ποσό. Με την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας, στις 31/12/2021, το σύνολο των διανεμηθεισών καρτών θα καταργηθούν και ο πάροχος θα επιστρέψει στον φορέα του έργου τυχόν αδιάθετα ποσά.

Η άυλη ψηφιακή κάρτα θα διανέμεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή του αρχείου με τους επιβεβαιωμένους δικαιούχους, όπως θα αποστέλλονται από τον φορέα υλοποίησης, δηλαδή την ΚτΠ, και θα διαθέτει εφαρμογή Web, καθώς και εφαρμογές για συσκευές iOS και Android στην ελληνική γλώσσα για την ενεργοποίηση και διαχείριση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Σημειώνεται ότι μέσω εφαρμογής, που θα βρίσκεται στο περιβάλλον του gov.gr, η ΚτΠ θα λαμβάνει μέσω δικού της microsite τις αιτήσεις των υποψήφιων δικαιούχων και κατόπιν ελέγχου και επιβεβαίωσης της α’ φάσης του εμβολιασμού τους, θα αποστέλλει ημερησίως ηλεκτρονικά στον πάροχο, τον σχετικό κατάλογο, ο οποίος και θα περιλαμβάνει μόνο τα ελάχιστα στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου, δηλαδή ονοματεπώνυμο, email, κινητό τηλέφωνο. Με την ενεργοποίηση της κάρτας από τον πάροχο, ο δικαιούχος θα ειδοποιείται μέσω sms ή email. Ειδοποίηση θα λαμβάνει ο νέος δικαιούχος και κάθε φορά που θα εκτελείται μια επιτυχής συναλλαγή με την άυλη προπληρωμένη κάρτα.

Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης δωρεάς, που θα υπογραφεί, ξεκινά από την ημέρα υπογραφής και λήγει στις 31.12.2021 ή σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και της επιστροφής τυχόν αδιάθετων ποσών.

Με δεδομένη την ανάγκη για άμεση ενεργοποίηση της πρωτοβουλίας, ο αποδεκτός χρόνος της υλοποίησης και των δοκιμών του Παρόχου δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 10 εργάσιμες μέρες με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 18 Ιουλίου 2021».