Την Δευτέρα στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας ερυθρών του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.ΔΑ), και του εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος (ΗΜΕ-ΠΡΟΠΕ) που εκπροσωπήθηκε από τον καθηγητή κ. Παναγιώτη Κτενίδη και τον κ. Χρήστο Ηλία συνεργάτη του εργαστηρίου και στελεχών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ερυθρών παρουσία του Δημάρχου Μάνδρας Ειδυλλιας κ. Χρήστου Στάθη, αντιδημάρχων μελών τοπικού συμβουλίου, αγρότες κλπ.

Το θέμα της συνάντησης ήταν «Ενεργειακές Καλλιέργειες για παραγωγή ενέργειας και άλλες εφαρμογές ΑΠΕ». Μια συνάντηση σκοπός της οποίας ήταν αρχικά η διερεύνηση ενδιαφέροντος των στελεχών του αγροτικού Συνεταιρισμού κατέληξε στην επί της αρχής συμφωνία για υλοποίηση πιλοτικού έργου στον κάμπο των ερυθρών.

Στο όλο εγχείρημα σημαντική η συμβολή του Δημάρχου Μάνδρας Ειδυλλίας ο οποίος εξέφρασε την έμπρακτη στήριξη του  με τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος. Επί της ουσίας πρόκειται για συνεργασία Αγροτικού Συνεταιρισμού, Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΗΜΕ-ΠΡΟΠΕ), καθώς και άλλων φορέων. Επίσης με την ευκαιρία της συνάντησης με στελέχη του Δήμου Μάνδρας και πρωτοβουλία του Δημάρχου έγινε και μικρή παρουσίαση της σχέσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τον Δήμο και επεξηγήθηκε το  πρόγραμμα Ενεργειακής Φτώχειας που πρόκειται να υλοποιήσει ο Δήμος για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών 400 οικογενειών. Τέλος συμφωνήθηκε σύντομα εκ νέου συνάντηση μεταξύ όλων των μερών για να ρυθμιστούν λεπτομέρειες του όλου εγχειρήματος.

Το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στον Δήμο Μεγαρέων, καθώς βασική ιδέα των ενεργειακών καλλιεργειών είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η διέξοδος των αγροτών προς νέα εισοδήματα που θα τους βοηθήσουν να επιβιώσουν καλύτερα, χωρίς να εγκαταλείψουν τις βασικές καλλιέργειες τους. Τα ενεργειακά φυτά φυτεύονται και σε Άγονα εδάφη τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί είτε από χαμηλή παραγωγικότητα είτε ξηρασία, κ.ά.