ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κα Λίνα Μενδώνη ΑΠΟ ΤΟΝ “ΕΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ”

 

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,
Μετά την πρόσφατη συνέντευξή σας στο ραδιοφωνικό σταθμό Σκάι 100,3 και όλα όσα είπατε για μια ακόμη φορά για την Ελευσίνα και το θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 εκφράζουμε τη βαθύτατη λύπη μας για τη συνεχή παραπληροφόρηση και αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης.
Είναι ανάγκη να ενημερώσουμε εσάς και τους συμπολίτες μας ανατρέχοντας σύντομα στο παρελθόν για όλα όσα είχαν πραγματοποιηθεί από το φορέα Ελευσίνα Π.Π.Ε. 2021 πριν ακόμα αναλάβετε εσείς ως Υπουργός Πολιτισμού και για όλα όσα έχουν πραγματοποιηθεί το διάστημα των έξι μηνών που έχει αναλάβει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Π.Ε. 2021. Θα έπρεπε να έχετε διαπιστώσει και εσείς ότι είχαν γίνει πολλά βήματα για την επίτευξη του στόχου, ίσως όχι όσα θα επιθυμούσαμε, υπήρχε όμως ισχυρή πρόοδος σε πολλούς τομείς που αποδεικνύεται με στοιχεία δημόσια.
Η εταιρεία συστάθηκε ως Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και όχι από επιλογή του Δήμου τον Απρίλιο του 2017. Στη συνέχεια η επιλογή της Διευθύνουσας Συμβούλου, έγινε με διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό από εγκεκριμένο εξωτερικό φορέα και η πρόσληψη της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο Φάκελο Υποψηφιότητας και τη δέσμευσή μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εταιρεία για να μπορέσει να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά και να θεραπευτούν προβλήματα που απορρέουν από το νόμο για τη σύσταση έπρεπε να ψηφιστούν από τη Βουλή αρκετές νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούσαν: α) την πρόσληψη προσωπικού ( εποχή των μνημονίων και απαγόρευση των προσλήψεων), β) την δυνατότητα χρηματοδότησης από το Δήμο, γ) την απαλλαγή από την φορολογία των επιχορηγήσεων, δ) την ένταξη των χορηγιών στο καθεστώς πολιτιστικής χορηγίας όπως συμβαίνει και για του εποπτευόμενους φορείς του ΥΠ.ΠΟ.Α. και ε) την απαλλαγή των καλλιτεχνών από εγγυητικές επιστολές.
Συνολικά από τον Ιούλιο του 2017 μέχρι τον Μάιο του 2019 ψηφίστηκαν 9 νομοθετικές ρυθμίσεις. Η εταιρεία ως Δημοτική Ανώνυμη Επιχείρηση εφάρμοζε πλήρως τη νομοθεσία 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών αλλά και τους ψηφισμένους από το Δ.Σ. κανονισμούς λειτουργίας, οι οποίοι συντάχθηκαν έγκαιρα και έγκυρα από τη Διοίκηση, προσαρμοζόμενοι κάθε φορά στις νομοθετικές ρυθμίσεις. Παράλληλα προχώρησαν οι προσλήψεις μέχρι του αριθμού που είχε επιτραπεί, οργανώθηκαν οι διοικητικές μονάδες και η εταιρεία εκτελούσε έργο πλήρως συμμορφούμενη στους νόμους και τους κανονισμούς της με αναγνωρισμένη υπερπροσπάθεια από όλους τους εργαζόμενους λόγω υποστελέχωσης.
Κατά τη διάρκεια όλων των προηγούμενων χρόνων παρά τις δυσκολίες, που ήταν εν μέρει κατανοητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού ο νόμος 4412 είναι κατά βάση ευρωπαϊκή νομοθεσία (σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης) , πραγματοποιήθηκαν πολλές δράσεις και μπήκαν οι βάσεις για μακροχρόνιους θεσμούς στην πόλη . Για παράδειγμα: α) παραστάσεις θιάσου Baraka με εξαιρετική επιτυχία, β) η πρόσκληση της ομάδας των Time Circus που κατασκεύασαν με ανακυκλώσιμα υλικά αγορασμένα όλα από την τοπική αγορά μια διαδραστική πρότυπη παιδική χαρά και την τοποθέτησαν σε πόλη του Βελγίου, β) η διοργάνωση της ευρωπαϊκής ημέρας μουσικής όπου γέμισε η πόλη νεανικά συγκροτήματα (δυο συνεχόμενες χρονιές και είχε διοργανωθεί και στην υποψηφιότητα), γ) οι δράσεις για την επέτειο της ανακήρυξης της πόλης Π.Π.Ε.(και για 3 χρόνια δρώμενο με εμπλοκή όλης της πόλης) , δ) η συνάντηση Πολιτισμός 2030 (2 συνεχόμενα έτη) , ε) το Φεστιβάλ Συνοικισμός και πολλά ακόμη. Όλα αυτά αναλύονται με λεπτομέρεια στους επίσημους ψηφισμένους απολογισμούς και μάλιστα με αυτόν του 2019 να έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. με τη νέα του σύνθεση. Επίσης στους ίδιους δημόσιους απολογισμούς αναλύονται οι ιδιαιτερότητες της λειτουργίας και οι όποιες καθυστερήσεις που οφείλονται κυρίως, όπως παραδέχτηκε και τόνισε στην ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου η σημερινή Πρόεδρος, στις δυσχέρειες που προκύπτουν από το περίπλοκο νομοθετικό πλαίσιο.
Διαβάζοντας όλα τα παραπάνω είμαστε βέβαιοι ότι θα συμφωνήσετε μαζί μας, ότι η Ελευσίνα Π.Π.Ε. 2021 δεν βρισκόταν υπό το μηδέν όταν εσείς αναλάβατε Υπουργός Πολιτισμού, ούτε και όταν ανέλαβε τη Διοίκηση του Δήμου η νέα Δημοτική Αρχή.
Κυρία Υπουργέ,
Στην συνέντευξή σας είπατε ότι τώρα «γίνονται πράγματα στην Π.Π.Ε. 2021». Παρακάτω θα αναφέρουμε « ποιά πράγματα γίνονται τώρα στην Π.Π.Ε. 2021».
Την 1η Νοεμβρίου του 2019 ορίστηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει 6 μήνες .
Αυτούς τους έξι μήνες προκύπτουν θέματα που μας προβληματίζουν έντονα.
Συγκεκριμένα: α) Οι παραιτήσεις έμπειρων στελεχών της εταιρείας , β) οι συζητήσεις-συναντήσεις και συμφωνίες με καλλιτέχνες ατόμων που δεν έχουν καμία σύμβαση ή επίσημο ρόλο με την εταιρεία, γ) ο αποκλεισμός ντόπιων καλλιτεχνών, δ) η αδικαιολόγητη καθυστέρηση υπογραφής σύμβασης με Ελευσίνιο καλλιτέχνη που θα πλαισίωνε την Καλλιτεχνική Επιτροπή(υπήρξε συνάντηση μαζί του από τον Ιανουάριο 2020), ε) οι συνεχείς αλλαγές του οργανογράμματος και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της εταιρείας (όπως μας εξυπηρετεί κάθε φορά) αποδεικνύουν ότι υπάρχει απουσία στρατηγικής και οργανωμένου σχεδίου από πλευράς του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Π.Ε. 2021.
Σημαντικότερα των προαναφερόμενων και που χρήζουν από πλευράς σας διερεύνηση είναι : α) η μη σύννομη μεταφορά του ιστοχώρου της εταιρείας και άλλων δικτυακών δεδομένων από τον τοπικό server – στον server- τρίτης εταιρείας, αφού δεν υπήρχε προηγουμένως απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς τη μεταφορά στον server της εταιρείας αυτής, β) η παρουσία και αναζήτηση στοιχείων για διάφορα θέματα της εταιρείας ανθρώπων χωρίς εξουσιοδότηση ή ανάθεση ή χωρίς προηγουμένως να έχει υπογραφεί καμία σύμβαση μαζί τους. Λόγω των α) και β) ανωτέρω, πιθανόν ευαίσθητα δεδομένα της εταιρείας να έγιναν αντικείμενο διαχείρισης από ξένες εταιρείες και πρόσωπα και να διέρρευσαν,κάτι το οποίο εξετάζεται αν αποτελεί πολύ σημαντική παραβίαση προσωπικών δεδομένων από φορέα δημόσιου χαρακτήρα, γ) η διαφαινόμενη πρόσληψη του Καλλιτεχνικού Διευθυντή παρά το γεγονός ότι υφίσταται ασυμβίβαστο και χωρίς καμία ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία αντίθετα με τις υποδείξεις της Ε.Ε. και με παρέμβαση στο καταστατικό της εταιρίας για επιλογή των ανωτάτων στελεχών μέσω διορισμού, δ) η αποδόμηση κάθε θετικής προσπάθειας και ακύρωση κάθε έργου που είχε ξεκινήσει, ε) η έλλειψη στρατηγικής και ενημέρωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο με σταθερή θέση «κάνουμε ό,τι μπορούμε» και «βλέπουμε αχτίδα στο τούνελ», στ) η παντελής έλλειψη ενημέρωσης για το σχεδιασμό και αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας σε συνεργασία με τον Δήμο και το ΥΠ.ΠΟ.Α. όπως έχουν κάνει όλες οι Π.Π.Ε. του 2020 και του 2021 και ζ) η ανεξήγητη παραγνώριση των σοβαρότατων θεμάτων που έχει θέσει δημόσια ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Γιάννης Εριφυλλίδης ( τα σημαντικότερα εκ των οποίων αναφέρονται συνοπτικά και παραπάνω) με πλήρη απαξίωση αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και τη Δημοτική Αρχή.
Η πόλη της Ελευσίνας κέρδισε τον τίτλο της Π.Π.Ε. 2021 ανάμεσα σε άλλες 13 ελληνικές πόλεις δεσμευόμενη ότι θα υπηρετήσει το θεσμό και θα σεβαστεί τους Ευρωπαϊκούς κανόνες. Μας λυπεί ιδιαίτερα ότι οι κανόνες αλλά και οι αναφορές της Ε.Ε. κάθε φορά χρησιμοποιούνται και «μεταφράζονται» κατά το δοκούν . Χρέος όλων μας είναι να βοηθήσουμε να γίνει μια επιτυχημένη πολιτιστική πρωτεύουσα
σεβόμενοι την Ε.Ε., την υπάρχουσα νομοθεσία και τα χρήματα των δημοτών μας και των πολιτών αυτής της χώρας.
Εμείς δεσμευτήκαμε ότι θα λειτουργήσουμε ως αντιπολίτευση με συναίνεση για την επιτυχία του υπερτοπικού και υπερεθνικού στόχου. Δεν απεμπολήσαμε καμία από τις ευθύνες μας και μάλιστα οι ίδιοι υποδείξαμε τις καθυστερήσεις και τα βήματα που έπρεπε να γίνουν για την επιτυχία του θεσμού. Καταδικάζουμε κάθε προσβολή και πολιτική χειραγώγηση που προέρχεται από οπουδήποτε και κατευθύνεται σε πρόσωπα ή αφορά στη διοργάνωση του θεσμού το κύρος του οποίου η πόλη έχει δεσμευτεί στην Ε.Ε. να διαφυλάττει. Δεν θα επιτρέψουμε όμως ακριβώς αυτό: Να παραβιάζονται οι κανόνες λειτουργίας της Π.Π.Ε. όπως προσδιορίζονται από την Ε.Ε. και να επικρατεί η αποδόμηση και καταστροφή κάθε θετικής προόδου του παρελθόντος στο βωμό του μικρο-πολιτικού συμφέροντος. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε, να συνεργαζόμαστε και να επιδεικνύουμε πολιτικό πολιτισμό τον οποίο δυστυχώς δεν εισπράττουμε από καμία άλλη πλευρά.
Περιμένουμε από σας, κατόπιν όλων όσων σας αναφέραμε , να αναλάβετε πρωτοβουλίες που απαιτούνται προς όφελος της πόλης μας και του θεσμού.
Με τιμή
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Ενωτικού Συνδυασμού
Ελευσίνας – Μαγούλας
Γεώργιος Τσουκαλάς Βασίλειος Αγριμάκης
Χαράλαμπος Ανδρώνης Κυριακούλα Παραδείση
Δημήτριος Τσάτσης Δέσποινα Οικονόμου
Βαρβάρα Ρεντούμη Αθανάσιος Κριεκούκης