Σε ακόμη μία δωρεά προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας προχώρησε η Megara Resins, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματός της, για την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη “Society”.

Το Δ.Σ. της Megara Resins αποφάσισε την αγορά τριών απινιδωτών και ενός φορητού monitor παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων για το Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας, ικανοποιώντας μία βασική ανάγκη εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού του νοσοκομείου.

Και αυτή η δωρεά εντάσσεται στο πρόγραμμα Society που στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και τη στήριξη δράσεων για την Υγεία, την Παιδεία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό. Προστίθεται στη δωρεά προς το Νοσοκομείο «Ελπίς» με ένα μηχάνημα ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης αλλά και στη χρηματοδότηση προγραμμάτων για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Η Megara Resins έχει διαθέσει περισσότερα από 1,5 εκατ. Ευρώ τα τελευταία 10 χρόνια για την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη της, τόσο για την στήριξη της κοινωνίας των Μεγάρων και των όμορων περιοχών όσο και τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών και υποδομών.

Σε κοινή δήλωσή τους, οι εμπνευστές του προγράμματος Society Κώστας και Χρήστος Φάνης, επισημαίνουν: « Είναι σημαντικό να παρεμβαίνουμε, ο καθένας με τις δυνατότητές του, όπου υπάρχει ουσιαστική ανάγκη. Όπου η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να γίνει αρωγός της κοινωνίας και των ανθρώπων της. Πέρα από την ικανοποίηση αυτών των αναγκών, το Society στέλνει και ένα μήνυμα για την ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών από κάθε επιχείρηση, κυρίως σε μία περίοδο οικονομικής ύφεσης»