Στο πλαίσιο της εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), ο Δήμος Φυλής θα προχωρήσει, την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00, σε διαδικτυακή διαβούλευση, μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου  Α’ Διαβούλευση Σ.Β.Α.Κ. Δήμου Φυλής.

Η εκπόνηση ΣΒΑΚ είναι υποχρεωτική για τους Δήμους, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στον αστικό και περιαστικό ιστό, προς διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής.

Το ΣΒΑΚ Φυλής θα οργανώσει το σύστημα μετακινήσεων στο Δήμο, με έμφαση στις μορφές βιώσιμης κινητικότητας, όπως η πεζοπορία και το ποδήλατο.

Επιμέρους στόχοι του είναι ο περιορισμός της χρήσης του ΙΧ, η συνδυασμένη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, η επέκταση της χρήσης ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), η προώθηση της ηλεκτροκίνησης στις μεταφορές, η οργάνωση της στάθμευσης και η οδική ασφάλεια, ιδιαίτερα για τα εμποδιζόμενα άτομα και τα ΑΜΕΑ. Πρόκειται για αναγκαίο και σημαντικό εργαλείο σχεδιασμού για τα επόμενα χρόνια.

Καλούνται οι κοινωνικοί φορείς και οι συνδημότες μας να λάβουν μέρος στη διαβούλευση, με στόχο την ευρύτερη δυνατή καταγραφή απόψεων