Το τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής ανακοίνωσε την απαγόρευση μέχρι νεοτέρας, της αλιείας συγκομιδής, διακίνησης και διάθεσης στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση, των γυαλιστερών που προέρχονται από τη Ζώνη Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων Λουτρόπυργος –Νεράκι του Δήμου Μεγαρέων Αττικής, λόγω αδυναμίας διενέργειας των δειγματοληψιών κατά τις τελευταίες 2 (δύο) εβδομάδες με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η παρακολούθηση της παραπάνω Ζώνης Παραγωγής, προκειμένου να διαφυλαχθεί η Δημόσια Υγεία.

Η εφαρμογή της απόφασης, ανατέθηκε στο Αγροτικό Κτηνιατρείο Μεγάρων, στο Λιμεναρχείο Ελευσίνας και στη Λιμενική Αστυνομία Ελευσίνας.

Στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και των μέτρων που λαμβάνονται κατ΄ εφαρμογή της, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.