Βίκυ Μαυρομάτη, Σύμβουλος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού: «Το νέο ΕΣΠΑ είναι «ευκαιρία» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να αναδειχτούν στους πρωταγωνιστές στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας»

 

Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 έρχεται ανανεωμένο με σημαντικές διαφορές και με πολλές προσδοκίες από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για άμεση ρευστότητα και σχετικά μιλήσαμε και μας παρέθεσε τα πρώτα στοιχεία και τις πληροφορίες η Ευδοκία(Βίκυ)Μαυρομμάτη, Σύμβουλος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Χρηματοδοτικών Εργαλείων.

«Το νέο ΕΣΠΑ είναι «ευκαιρία» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να αναδειχτούν στους πρωταγωνιστές στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας», επισημαίνει χαρακτηριστικά η Β. Μαυρομάτη.

Τα κονδύλια του ΕΣΠΑ  θα ανέλθουν στα 26.2 δισ. ευρώ σε βάθος πενταετίας. Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, το  2023 θα επιδοτηθούν έργα και δράσεις συνολικού ύψους 13 δισ. ευρώ, μέγεθος πολύ υψηλότερο από ό,τι στο παρελθόν. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, την τρέχουσα περίοδο 2014-2020 ενισχύθηκαν 264.812 επιχειρήσεις, από τις οποίες το 87,5% αφορά πολύ μικρές, το 10,3% μικρές και μόλις το 2,23% μεσαίες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργείου το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, αναμένεται να ξεκινήσει με δυο οριζόντιες προσκλήσεις συνολικού ύψους 1 δις. €, με στόχο την ενίσχυση των ΜμΕ (Μικρομεσαίες επιχειρήσεις).

Οι προσκλήσεις θα αφορούν τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων της χώρας και αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτές για χρονικό διάστημα και άνω του ενός έτους.

Ήδη έχει προδημοσιευτεί η πρώτη πρόσκληση που  είναι σχετική με το ψηφιακό μετασχηματισμό ΜμΕ. Θα ακολουθήσει η δεύτερη πρόσκληση, που θα αφορά στον πράσινο μετασχηματισμό των ΜμΕ.

Συγκεκριμένα η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, προϋπολογισμού 300.000.000 €, στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους, ως εξής:

 • Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ:αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.
  Δικαιούχοι: Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες:
 1. Δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους.
 2. Έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
  Δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
 3. Να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 Επιλέξιμες Δαπάνες:

 1. Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου: π.χ. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Πολυμηχανήματα.
 2. Υποδομές σύνδεσης στο διαδίκτυο: π.χ. Καλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB.
 3. Εφαρμογές/Λογισμικά: π.χ. Microsoft Office, Firewall, ERP, Διαχείριση Πελατών – CRM, Cloud, Διαχείριση Αποθήκης – WMS, Ψηφιακή Τιμολόγηση Συναλλαγών, CCTV.
 4. Ιστοσελίδες/E-shop
 5. Παροχή Υπηρεσιών για ψηφιακή αναβάθμιση: π.χ. Τεχνικός σύμβουλος, Μελετητής.

Ύψος επενδυτικής Πρότασης: Από 18.000 € έως 30.000 €

Ενίσχυση: Από 50% έως 60%.

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: 9 μήνες

 Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Δικαιούχοι: Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες:

 1. Στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας.
 2. Έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 3. Δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
 4. Μπορούν να εξασφαλίσουν ιδιωτική συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον του 25%.
 5. Nα έχουν εννέα (9) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.Επιλέξιμες Δαπάνες:
 6. Ιστοσελίδες/E-shop.
 7. Εφαρμογές/Λογισμικά: π.χ. Microsoft Office, Firewall, ERP, Διαχείριση Πελατών – CRM, Cloud, Διαχείριση Αποθήκης – WMS, Ψηφιακή Τιμολόγηση Συναλλαγών, B2B/B2C.
 8. Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου: π.χ. Πολυμηχανήματα, Αναγνώστες RFID.
 9. Συστήματα αυτοματοποίησης παραγωγής: π.χ. PLC, Ψηφιακά συστήματα κίνησης, CCTV,
 10. Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα θέρμανσης/κλιματισμού/φωτισμού, Fail-Safe systems.
 11. Τεχνολογικός Εξοπλισμός Αιχμής: π.χ. 3D printers, Ρομποτικά συστήματα/εξοπλισμός, CNC.
 12. Ψηφιακά ελεγχόμενα οχήματα μεταφοράς και έλξης χωρίς οδηγό (clark)
  Εφαρμογές Ανάλυσης Δεδομένων: π.χ. Big Data, Business Intelligence.
 13. Παροχή Υπηρεσιών για ψηφιακή αναβάθμιση: π.χ. Τεχνικός σύμβουλος, Μελετητής.

Ύψος επενδυτικής Πρότασης: Από 50.000 € έως 650.000 €

Ενίσχυση: Από 10% έως 50%

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: 15 μήνες

 • Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.​​

Δικαιούχοι: Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες:

 1. Επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
 2. Έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 3. Δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
 4. Nα έχουν εννέα (9) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 1. Συστήματα αυτοματοποίησης παραγωγής: π.χ. PLC,
 2. Ψηφιακά συστήματα κίνησης, CCTV,
 3. Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα θέρμανσης/κλιματισμού/φωτισμού, Fail-Safe systems.
 4. Τεχνολογικός Εξοπλισμός Αιχμής: π.χ. 3D printers, Ρομποτικά συστήματα/εξοπλισμός, CNC,
 5. Ψηφιακά ελεγχόμενα οχήματα μεταφοράς και έλξης χωρίς οδηγό (clark),
 6. Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής
 7. Εφαρμογές/Λογισμικά: π.χ. ERP, KPIs, SCADA, CRM, WMS,
 8. Ψηφιακή Τιμολόγηση Συναλλαγών, B2B/B2C, Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης.
 9. Εφαρμογές Ανάλυσης Δεδομένων: π.χ. Business Intelligence, Digital Twin, Blockchain.
 10. Παροχή Υπηρεσιών για ψηφιακή αναβάθμιση: π.χ. Τεχνικός σύμβουλος, Μελετητής

Ύψος επενδυτικής Πρότασης: Από 200.001 € έως 1.200.000 €
Ενίσχυση: Από 25% έως 50%
Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: 18 μήνες