Παράταση ως 30 Ιουνίου 2023 πήρε η υποβολή δηλώσεων για το κτηματολόγιο στον Δήμο Μεγαρέων, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Κτηματολογίου, όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ της Ε στο προηγούμενο φύλλο αλλά και τυπικά καθώς δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ(ΦΕΚ Β’ / Αρ. Φύλλου 6431).

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η έκδοση της απόφασης περί παράτασης των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος για τη σύμβαση με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στον προκαποδιστριακό Δήμο Μεγαρέων και στην Κοινότητα Οινόης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» και κωδικό ΚΤ1-02».

Υπενθυμίζεται ότι σχετική ενημέρωση για την παράταση που θα δοθεί για τις δύο περιοχές της Δυτικής Αττικής, είχε λάβει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρας, από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Θοδωρή Λιβάνιο.

Οι κ.κ. Κώτσηρας – Λιβάνιος είχαν συνάντηση και συνεργασία επί του συγκεκριμένου θέματος στα τέλη Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική απόφαση (αριθμ. απόφασης 208/7):

«Ορίζεται η 30η Ιουνίου 2023, ως ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν.2308/1995, όπως ισχύει, και η κατάθεση αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 2 και στην παρ. 5 του άρθρου 6α του ν. 2308/ 1995 όπως ισχύουν, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές του προκαποδιστριακού Δήμου Μεγαρέων και της κοινότητας Οινόης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, της σύμβασης με κωδικό ΚΤ1-02».