Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Θανάσης Μπούρας, είχε συνάντηση στο γραφείο του στη Βουλή με την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κα Ειρήνη Αγαπηδάκη όπου συζητήσανε με λεπτομέρεια για την κατασκευή του Κέντρου Υγείας Ερυθρών στο χώρο της 4ης Μ.ΝΙΚΗ της Αεροπορίας στις Ερυθρές.

Μετά το πέρας της εποικοδομητικής αυτής συνάντησης ο κ. Μπούρας παρέδωσε ενημερωτικό σημείωμα καθώς και τα σχετικά έγγραφα με όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει στο παρελθόν προκειμένου να προχωρήσει εκ νέου το θέμα αυτό.

Όλη αυτή η διαδικασία για την ίδρυση και ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος Κέντρου Υγείας Ερυθρών είχε ολοκληρωθεί την περίοδο που ο κ. Μπούρας ήταν Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών όπου ο ίδιος ενέταξε την κατασκευή του Κέντρου Υγείας Ερυθρών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με το ποσό των 4.545.375 ευρώ.

Σε όλη αυτή τη διαδρομή ο κ. Μπούρας είχε στο πλευρό του το στενό του συνεργάτη και στέλεχος του πολιτικού του γραφείου, τον κο Θανάση Μιχάλη, ο οποίος και συντόνιζε όλες τις ενέργειες.

Ο κ. Μπούρας θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την κα Αγαπηδάκη έτσι ώστε να επανενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) το Κέντρο Υγείας Ερυθρών και να προχωρήσει η σχετική διαδικασία και να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής.

Σχετικά, ο βουλευτής ΝΔ παρέδωσε τα παρακάτω, ενημερωτικά.

Μετά από τα διαχρονικά αιτήματα του Δημάρχου και των κατοίκων του τότε Δήμου Ερυθρών (νυν Δήμος Μάνδρας –Ειδυλλίας (Δημοτική Ενότητα Ερυθρών),των κατοίκων και των φορέων των γύρω περιοχών καθώς και του Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Θηβών, κρίνεται επιτακτική ανάγκη η ίδρυση Κέντρου Πρωτοβάθμιας Υγείας στις Ερυθρές.

Από τα έτη 1992-1993 που ήμουν Νομάρχης Δυτικής Αττικής και εν συνεχεία όταν εξελέγην Βουλευτής έως και σήμερα οι προσπάθειές μου για την ίδρυση του Κέντρου Υγείας είναι συνεχής και επίμονες για να ξεπεραστούν τα πολλά προβλήματα.

Με τη άμεση συνδρομή του τότε Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.Πασχάλη Μπουχώρη , του τότε προέδρου της Δ.Υ.Π.Ε Στερεάς Ελλάδος κ.Αθανασίου Βλάχου, του τότε Δημάρχου Ερυθρών κ.Παναγιώτη Μπεθάνη και του τέως Διευθυντή του Νοσοκομείου Θηβών κ. Μελέτη Μπεθάνη, ολοκληρώθηκε μια πολύμηνη και πολύπλοκη διαδικασία για την ίδρυση του εν λόγω κέντρου Υγείας.

Σας παραθέτω τις παρακάτω εγκρίσεις:

1. Την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σύστασης του κέντρου Υγείας (Κ.Υ) Ερυθρών, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ Υ3α/Γ.Π.οι 132544/2005 Κ.Υ.Α των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄1742).
2. Την από 2006 απόφαση του Υπουργείου Άμυνας (Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας) με την οποία ανατίθεται στην ΚΕΔ η παραχώρηση τμήματος έκτασης 19.143τμ μετά των υπαρχόντων κτισμάτων, επιφάνειας 286τ.μ από το χώρο της περιοχής << Γ΄>> της πρώην 4ης Μ.ΝΙΚΗ στο Δήμο Ερυθρών. Μετά το από 06.03.2007 παραχωρητήριο η Κ.Ε.Δ παραχώρησε στο Γενικό νοσοκομείο Θηβών την χρήση τμήματος του Α.Β.Κ 389 δημοσίου ακινήτου εκτάσεως 19.183τ.μ μετά των ευρισκομένων κτισμάτων επιφάνειας 286τ.μ για την ίδρυση του Κ.Υ Ερυθρών.
3. Την υπ΄αριθμ ΔΥ8β/Γ.Π 76640/10.07.2007 απόφαση του Γ.Γ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εγκρίθηκε το κτιριολογικό πρόγραμμα του Κ.Υ Ερυθρών
4. Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικοί Πόροι το έτος 2009 με προϋπολογισμό 4.545.375€.
5. Την ανάθεση της μελέτης για την βελτίωση των υπαρχόντων κτισμάτων και την προσθήκη των απαραίτητων χώρων για την λειτουργία του Κ.Υ που ανατέθηκε από την δωρήτρια Ειρήνη Γέρου, κατοίκου Ερυθρών στο Αρχιτεκτονικό Γραφείο Σωτηρίου Μπλέτσα και Συνεργάτες όπως προκύπτει από την 29/6/2007 δήλωση ανάθεσης της δωρήτριας Ειρήνης Γέρου των μελετών στον Σωτήρη Μπλέτσα.
6. Το υπ΄αριθμ 3546/1-10-2007 έγγραφο του διοικητή του Νοσοκομείου Θήβας προς το τεχνικό γραφείο Σωτηρίου Μπλέτσα για την σύνταξη πλήρους μελέτης (Αρχιτεκτονικά – Στατιστικά- Μηχανολογικά κλπ) και των τευχών δημοπράτησης.
7. Όλες τις μελέτες Αρχιτεκτονικών, Στατιστικών, Ηλεκτρομηχανολογικών και Φορολογικών που έχουν υποβληθεί στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και έχει εγκριθεί μόνο η αρχιτεκτονική μελέτη και εκκρεμούν για έγκριση οι υπόλοιπες τρεις οι οποίες και σταμάτησαν επί Ανδρέα Λοβέρδου , τότε Υπουργού Υγείας.

Συνημμένα:
1. ΦΕΚ τεύχος Β΄ αρ.φύλλου 1742/13-12-2005 αφορά την σύσταση Κέντρου Υγείας στο Δήμο Ερυθρών
2. Απόφαση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 2006/ Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το από 6/3/2007 παραχωρητήριο ΚΕΔ που αφορά την παραχώρηση έκτασης 19,143τμ για την ίδρυση Κέντρου Υγείας Ερυθρών.
3. Την με αρ.πρ ΔΥ 8β/γ.π76640/10-7-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης που εγκρίνεται το κτιριολογικό πρόγραμμα του κέντρου Υγείας Ερυθρών.
4. Τεχνικό δελτίο έργου της Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με το οποίο εντάσσεται το έργο Διαρρύθμιση υπαρχόντων κτηρίων και προσθήκη νέου κτηρίου 770㎡ για το Κ.Υ Ερυθρών με συνολικό ποσό 4.545.375€ με προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις
α. για το έτος 2009 300.00€
β. για το έτος 2010 2.300.000€
γ. για το έτος 2011 1.945.375€
5. Την από 29/6/2007 δήλωση ανάθεσης της δωρήτριας Ειρήνης Γέρου στον Αρχιτέκτονα Σωτήρη Μπλέτσα, τις μελέτες Αρχιτεκτονικών Στατιστικών Ηλεκτρολογικών και την επίβλεψη του έργου ‘’μετατροπή Στρατοπέδου Πολεμικής Αεροπορίας σε Κέντρο Υγείας’’.
6. Το υπ΄αριθμ 3546/1-10-2007 έγγραφο του Διοικητή του Νοσοκομείου Θήβας προς το τεχνικό γραφείο Σωτηρίου Μπλέτσα για την σύνταξη πλήρους μελέτης (αρχιτεκτονικά – στατιστικά – μηχανολογικά κλπ) και των τευχών δημοπράτησης.