Προεδρεύων στην ολομέλεια της Βουλής, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Αθανάσιος Μπούρας, πριν δώσει το λόγο στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, τόνισε τη σημαντικότητα της τροπολογίας 492/83/5.10.2020, που συζητήθηκε στη Βουλή και αναμένεται να γίνει νόμος του κράτους σήμερα, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριών μηνών, από 1.10.2020 έως 31.12.2020, όσο και το χρονικό διάστημα παράτασης του προγράμματος ναυπήγησης, η καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

Η εν λόγω δαπάνη, σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, ανέρχεται στο ποσό των 3,575 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Μπούρας υπογράμμισε ότι σύντομα τα Ναυπηγεία Ελευσίνας θα μπουν στο δρόμο της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού υπό τη νέα ιδιοκτησία τους δίνοντας νέα πνοή στον κλάδο της Ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, βοηθώντας έτσι την οικονομία της χώρας και κυρίως της Δυτικής Αττικής.

Ο κ. Μπούρας πίστευε και υποστήριζε τις δυνατότητες ανάπτυξης των Ναυπηγείων Ελευσίνας και ήταν διαρκώς στο πλευρό των εργαζομένων όλα τα προηγούμενα χρόνια με στόχο να κρατηθούν ζωντανά. Σήμερα, λοιπόν, μπορούν να ακολουθήσουν τη νέα αναπτυξιακή τους πορεία σε ένα σημαντικό κλάδο, όπως είναι η Ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία και έτσι θα λάβει τέλος η ομηρία των εργαζομένων αλλά και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.