Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

         ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Μαυρογιάννης Αθανάσιος

 

 1. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 99/19 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού ,  Περιφέρεια Αττικής και Δήμου Ελευσίνας για την εκτέλεση του έργου: « Eργασίες διαμόρφωσης του απαλλοτριωμένου ακινήτου ιδιοκτησίας ΥΠ.ΠΟ.Α. στη συμβολή των οδών Δήμητρος, Πλούτωνος και Γκιόκα ( Ο.Τ. 121) στην Ελευσίνα και μετατροπής του σε υπαίθρια έκθεση λίθινων ευρημάτων» (εισηγητής κ. Βραχάλης).
 2. Αντικατάσταση αιρετών ως μέλη  της επιτροπής παρακολούθησης που αφορά την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας για την κατασκευή του έργου: « Aνάπλαση της Πλατείας Ηρώων του Δήμου Ελευσίνας» (εισηγητής κ. Βραχάλης).
 3. Αντικατάσταση αιρετών  ως μέλη της επιτροπής παρακολούθησης που αφορά την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας για την κατασκευή του έργου: « Ασφαλτοστρώσεις 2017» (εισηγητής κ. Βραχάλης).
 4. Αντικατάσταση αιρετών ως μέλη της επιτροπής παρακολούθησης που αφορά την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: « Mελέτη κατασκευής νέου βιοκληματικού βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 386, περιοχής Αεροδρομίου του Δήμου Ελευσίνας» (εισηγητής κ. Βραχάλης).

 

 1. Έγκριση προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης τμήματος των οδών Κερασούντος & Καυκάσου στην Δ.Ε. Ελευσίνας (εισηγητής κ. Μπισμπιρούλας).
 2. Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. επί της οδού Αλκιβιάδου 36 & Ελ. Βενιζέλου στην Δ.Ε. Ελευσίνας  (εισηγητής κ. Μπισμπιρούλας).
 3. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων του νέου Κέντρου Αποθήκευσης της εταιρείας « TENBERCO» στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Ελευσίνας στην θέση Λέκκα ή Κούντουρα περιοχή Στρίφι επί ανώνυμης δημοτικής οδού ( συμβάλλουσα στην παράπλευρη οδό της Αττικής Οδού) (εισηγητής κ. Μπισμπιρούλας).

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ.Παύλος Κουκουναράκης

 

 1. Λήψη απόφασης για την κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους για την πληρωμή του έργου : « Προστασία πρανών έναντι βραχοπτώσεων στην Δ.Ε. Μαγούλας».

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Κουρούνης

 

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης ισόγειας αίθουσας του 1ου Γυμνασίου Ελευσίνας στον Σύλλογο « Παιδήλατο», για τις ανάγκες του Συλλόγου. (εισηγήτρια κα. Ζγαντζούρη).

 

 

Ν.Π.Ι.Δ. – Κ.Ε.Δ.Ε. Πρόεδρος κ. Φώτιος – Παναγιώτης Τατάκης

 

 1. Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών του ΝΠΙΔ με την επωνυμία « Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας» (εισηγητής κ. Τατάκης)
 2. Έγκριση του Κανονισμού Προσωπικού του ΝΠΙΔ με την επωνυμία « Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας» (εισηγητής κ. Τατάκης).
 3. Έγκριση του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης του ΝΠΙΔ με την επωνυμία « Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας» ( εισηγητής κ. Τατάκης) .

 

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Ορισμός εκπροσώπων και αναπληρωτών αυτών για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης , απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων τα οποία βρίσκονται έξω από τη θαλάσσια ζώνη αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. για το έτος 2020.