Την  Μ. Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 και ώρα  20:00  στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ελευσίνας:

 1. Έγκριση ισολογισμού και αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2016.
 2. Λήψη απόφασης για την αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ. 34  της Δ.Ε. Μαγούλας.
 3. Λήψη απόφασης για την συνέχιση και ολοκλήρωση του Β2 Σταδίου, της Πολεοδομικής μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής ΠΕ7 του Δήμου Ελευσίνας» και της σύμβασης από την σύμπραξη γραφείων μελετών: 1. ΔΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΩΝ, 2. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ &ΣΥΝ Ε.Ε., 3. ΒΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 4. ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 5. ΒΟΣΚΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ, κατά εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 716/1977 και των άρθρων 17 & 18 του εκτελεστικού του Π.Δ. 194/1979, καθώς και του άρθρου 195 του Ν. 4412/2016.
 4. Έγκριση επικαιροποιημένου Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης της Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Κατασκευής Νέου Βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 386, περιοχή Αεροδρομίου του Δήμου Ελευσίνας (λόγω αύξησης του συνολικού προϋπολογισμού).
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ελευσίνας και Υπουργείου Αθλητισμού και Πολιτισμού για το έργο: «Αντικατάσταση Πλαστικού Τάπητα Βοηθητικού Γηπέδου στο Ο.Τ. 258 Δήμου Ελευσίνας Νομού Αττικής.
 6. Λήψη απόφασης για την διόρθωση της υπ’ αριθμ. 218/2015 απόφασης δημοτικού Συμβουλίου περί αποζημίωσης επικείμενων ιδιοκτησίας Τσακίρη Παναγιώτη, στην περιοχή «Αεροδρόμιο» Ελευσίνας.
 7. Λήψη απόφασης για την μονοδρόμηση τμήματος της οδού Μακεδονίας από την συμβολή της με την οδό Στ. Καζαντζίδη έως την  Λεωφόρο Γέλας με κατεύθυνση προς την Λεωφόρο Γέλας της Δ.Ε. Ελευσίνας.
 8. Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Οδών 2017» κατ’ εφαρμογή της παρ. 2γ του άρ. 160 του Ν. 4412/2016.
 9. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του συνολικού χρόνου της σύμβασης «Μελέτης βελτίωσης της αστικής Κινητικότητας μέσω Μικρής Κλίμακας έργων στην Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας.
 10. Λήψη απόφασης για την παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Ολοκλήρωση  της μελέτης πολεοδόμησης (Ένταξη στο σχέδιο και Πράξη Εφαρμογής) στην περιοχή Σαρανταποτάμου του Δήμου Ελευσίνας (ΠΕ 6 Κάτω Σαρανταπόταμος)
 11. Λήψη απόφασης για την παράταση της συνολικής προθεσμίας υποβολής της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής περιοχής Χονδρεμπορίου Δήμου Ελευσίνας».
 12. Λήψη απόφασης για την παράταση της συνολικής προθεσμίας υποβολής της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμησης – Πράξη Εφαρμογής ΠΕ7 του Δήμου Ελευσίνας».
 13. Λήψη απόφασης για την παράταση εκμετάλλευσης περιπτέρου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 4483/2017.
 14. Λήψη απόφασης για την διάθεση θέσεων μαθητείας στο πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής άσκησης των μαθητών ΕΠΑ.Σ μαθητείας ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2019-2020.
 15. Ορισμός εκπροσώπου μετά του αναπληρωτή του στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Ελευσίνας.
 16. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 54.095,93 € για την πραγματοποίηση δαπάνης επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
 17. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 32,77 € για την πραγματοποίηση δαπάνης επιστροφής χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων σε δημότισσα.
 18. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 500,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης παροχής γεύματος εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο “MichelangeloQ Ensuring School Success and Reducing  Early School Leaning through Fine Arts” και κωδικό αριθμό: 2017-1-EL01-ΚΑ201-036177» κατά την διοργάνωση της τελικής συνάντησης του προγράμματος.
 19. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 7.216,08 € για την πραγματοποίηση δαπάνης παροχής υπηρεσίας catering για τον εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς και της Ανοιξης στο Δήμο μας (Δ.Ε. Ελευσίνας και Δ.Ε. Μαγούλας) με το Σύνθημα «Δουλειά – Χρώματα – Τραγούδια και πολλά  Λουλούδια».
 20. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.700,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης παροχής υπηρεσίας catering στα μέλη των Χορευτικών Συλλόγων από όλη την Ελλάδα στα πλαίσια του εορτασμού του Πολιούχου Αγίου Γεωργίου.
 21. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης  συνδιοργάνωσης με το Ναυταθλητικό Όμιλο Ελευσίνας Διασυλλογικών αγώνων  με την ονομασία «ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ».
 22. Επί αιτήματος του Δημάρχου κ. Γεωργίου Τσουκαλά περί ορισμού δικηγόρου και καθορισμού αμοιβής αυτού, για την εκπροσώπησή του ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και Αρχής.
 23. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου  Παρασκευής Γεωργίου αναφορικά με το χειρισμό πέντε (5) αιτήσεων επαναπροσδιορισμού, τις οποίες κατέθεσαν εργαζόμενοι κατά του Δήμου Ελευσίνας.
 24. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου Μηνά Αναστασάκη αναφορικά με το χειρισμό της  ΠΡ3714/2014 και ΓΑΚ 17331/2014 προσφυγής, την οποία η Καλυψώ Μυλωνά κατά του Δήμου Ελευσίνας και της ΠΡ41508/2014 και ΓΑΚ 19122/2014 την οποία άσκησε ο Παναγιώτης Μαρούγκας κατά του Δήμου Ελευσίνας.
 25. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου Μηνά Αναστασάκη αναφορικά με το χειρισμό της  ΠΡ3591/2014 και ΓΑΚ 16905/2014 προσφυγής, και της ΑΝΚ3625/2016 και ΓΑΚ 12388/2016 τις οποίες άσκησε ο Μάρκος Φισφής κατά του Δήμου Ελευσίνας.
 26. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της Δικηγόρου Ελισάβετ Παραστρατίδη αναφορικά με το χειρισμό της ΠΡ8529/2017 προσφυγής την οποία άσκησε η Μαρία Κρυάδα κατά του Δήμου Ελευσίνας.
 27. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της Δικηγόρου Ελισάβετ Παραστρατίδη αναφορικά με το χειρισμό της με ΓΑΚ530/2019 και ΕΑΚ60/2019 αίτησης του Ευθυμίου Κέλερη κατά του Δήμου Ελευσίνας.
 28. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της Δικηγόρου Ελισάβετ Παραστρατίδη για τη  σύνταξη γνωμοδοτήσεων επί των αιτήσεων του ι) Αλέξιου Τσουτουρίδη, ιι) Ιωάννη Καραδήμα και ιιι) Χρήστου Στέρπη κατά του Δήμου Ελευσίνας.
 29. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της Δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό τριάντα (30) αιτήσεων αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της εταιρείας Χαλυβουργική Α.Ε. σχετικά με υποθέσεις επιβολής δημοτικών φόρων και τελών.
 30. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της Δικηγόρου Ελένης Σουρλή αναφορικά με το χειρισμό της με ΓΑΚ23377/2019 αίτησης της Μαρίας Ρόγιεν και του Ιωάννη – Κωνσταντίνου Ρόγιεν κατά του Δήμου Ελευσίνας.
 31. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της Δικηγόρου Παρασκευής Γεωργίου αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 5297/2018 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.
 32. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της Δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της ΠΡ7597/2016 προσφυγής της εταιρείας Χαλυβουργική Α.Ε. κατά της επιβολής Τ.Α.Π. για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο 2012 έως Ιανουάριο 2013.
 33. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της Δικηγόρου Βασιλικής Πανταζή αναφορικά με την εκπροσώπηση του Δημάρχου Ελευσίνας για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος δια παραλείψεως κατ’ εξακολούθηση με αφορμή την φονική πλημμύρα στη Μάνδρα Αττικής.
 34. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων της πόλης.
 35. Επί αιτήματος Φιλοζωϊκής Ομάδας Ελευσίνας «Αδέσποτα Μυστήρια» για παραχώρηση χώρου της Πλατείας Ηρώων.
 36. Διαγραφή οφειλής.
 37. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.