“Η Swiss Approval Technische Bewertung με έδρα την Ελευσίνα στη Δυτική Αττική, έγινε η 26η εταιρεία στον κόσμο που αναγνωρίζεται από τον Αμερικανό κώδικα ASME (American Society Mechanical Engineers).

Μεγάλη εθνική διάκριση, καθώς πρόκειται για τον πρώτο Ελληνικό φορέα πιστοποίησης που το επιτυγχάνει!”, όπως έγραψε ο Πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής Ηλίας Μουσταϊρας. 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαπίστευση της Ελληνικής Εταιρίας Swiss Approval Technische Bewertung, με έδρα την Ελευσίνα, πλήρες μέλος του Ελβετικού δικτύου επιθεώρησης και πιστοποίησης, από τον ASME [American Society Mechanical Engineers], και ήδη κοσμεί την παγκόσμια λίστα των 26 και μόνο εταιρειών που είναι αναγνωρισμένοι σε Διεθνές επίπεδο ως AIA [Authorized Inspection Agency], όπως έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα από τον Αμερικανικό Οργανισμό.

Η εν λόγω Λίστα αναγνωρισμένων AIA αποτελείται από 10 περίπου εταιρείες Αμερικανικές, ενώ στον κατάλογο περιλαμβάνονται οι μεγαλύτεροι Διεθνείς Φορείς Πιστοποίησης και Νηογνώμονες, με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ασία είτε Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

O Αμερικανικός Κώδικας ASME όπως ονομάζεται, είναι ένα σύνολο τεχνικών προδιαγραφών που αφορά εξοπλισμό που λειτουργεί υπό πίεση, και υπό μια έννοια είναι ανάλογο και ισοδύναμο σε κάποιες περιπτώσεις, των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Οδηγιών, όπως για παράδειγμα η οδηγία PED αναφορικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση.

Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαική Οδηγία για τους εξοπλισμούς υπό πίεση PED 97/23, μετράει 24 χρόνια ζωής, ενώ ο κώδικας ASME γεννήθηκε το 1860 περίπου, συνεπώς η απόλυτη σχεδόν διείσδυση του Κώδικα ASME στην Διεθνή κατασκευαστική αγορά ενέργειας κυρίως, είναι αναμφισβήτητη και δικαιολογημένη.

Αποκλειστικά σχεδόν στο παρελθόν, αλλά και σήμερα, τα μεγάλα Διεθνή ενεργειακά έργα, όπως σταθμοί ενέργειας συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών σταθμών, σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, σχεδιάζονται, εκτελούνται και πιστοποιούνται βάσει του κώδικα ASME, και η πιστοποίηση σύμφωνα με τον κώδικα ASME είναι εξαιρετικά λεπτομερής και απαιτητική.

Οι τομείς /ενότητες αναγνώρισης για τους οποίους εξουσιοδοτήθηκε η Swiss Approval περιλαμβάνουν σχεδόν το σύνολο του Κώδικα, και ειδικότερα είναι: I, IV, Χ, ΧΙΙ και VIII (κεφάλαιο 1, 2 & 3), οι οποίοι εξειδικεύονται στην κατασκευή μπόιλερ για παραγωγή ενέργειας, ηλεκτρικών είτε απλών δοχείων θέρμανσης, την κατασκευή θερμοσκληρυνόμενων συνθετικών δοχείων ενισχυμένων με ίνες, την κατασκευή δοχείων που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά, καθώς και τον σχεδιασμό, κατασκευή, επιθεώρηση και δοκιμές όλων των δοχείων υπό πίεση που υπερβαίνουν το 1.03 bar πίεσης.

Η ένταξη της Swiss Approval Technische Bewertungστην λίστα των 26 εγκεκριμένων ASME ΑΙΑ, είναι αποτέλεσμα διαρκούς και μακροχρόνιου σχεδιασμού και επίπονων προσπαθειών.

Ήδη από το 2012 η εταιρεία στην Ελλάδα απέστειλε στις Ηνωμένες Πολιτείες 2 Διπλ. Μηχανικούς, για ειδική εκπαίδευση στον Κώδικα ASME, και 11 χρόνια μετά, βρίσκεται πλέον σε θέση να επιτύχει τον στόχο της αναγνώρισης ASME, μέσω και της υποστήριξης φυσικά του Διεθνούς δικτύου επιθεωρητών και μηχανικών του Ελβετικού Οργανισμού Swiss Approval International.

Μακρόπνοου σχεδιασμού και διάρκειας το εγχείρημα, και οπωσδήποτε συλλογική προσπάθεια των επιστημόνων και μηχανικών της εταιρείας, αλλά θα πρέπει να υπογραμμιστεί και η θετική συνδρομή του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης, και του Υπουργού κ. Γεωργιάδη, αφού η εταιρεία όταν αιτήθηκε την αναγνώριση ASME, ήταν ήδη Διαπιστευμένη σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, και Αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Η Ελλάδα είναι οπωσδήποτε μικρής κατασκευαστικής δυναμικότητας σε σχέση με άλλες προηγμένες Χώρες όπως η Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Κορέα, ΗΠΑ, κλπ.., και συνεπώς η εγχώρια κατασκευαστική βιομηχανία που άπτεται του σχεδιασμού και κατασκευής Διεθνών ενεργειακών έργων που υπόκεινται στον ASME, απαριθμεί μόνο 6 εκλεκτά μέλη.

Οι εν λόγω Ελληνικές εταιρείες όμως, έχουν μεγάλη δραστηριότητα σε Διεθνή έργα, και αναμφισβήτητα αποτελούν την αιχμή του δόρατος της Ελληνικής οικονομίας, όπως ο όμιλος Μυτιληναίος και ειδικότερα η ΜΕΤΚΑ, η ΜΕΤΡΟΝ ενεργειακών εφαρμογών, η ΕΚΜΕ, η ERGOTEM, η SOLERGON και ο ΑΒΑΞ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Swiss Approval Technische Bewertungστην Ελλάδα, κ. Τζαφέρης Μελέτης, υπογραμμίζει ότι «οι εμπορικοί στόχοι της Swiss Approval στον τομέα πιστοποίησης ASME Code, είναι εμφανώς πέραν τον ορίων της Χώρας μας, και η αναγνώριση ASME AIA, είναι ένα μεγάλο παράθυρο στον κόσμο.

Αφενός η Swiss Approval τοποθετείται στην Ελίτ των Διεθνών Φορέων Βιομηχανικών Ελέγχων, αλλά αφετέρου και η Ελλάδα τοποθετείται ορατά πλέον στον παγκόσμιο χάρτη των ενεργειακών κατασκευών.»