Έπαινοι σε μαθητές και δωρεά στο Επαγγελματικό Λύκειο Μεγάρων στη μνήμη του Ανδριανού Μιχάλαρου

Ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά Γεώργιος Παπαμανώλης-Ντόζας απηύθυνε πρόσκληση για την τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον μήνα Φεβρουάριο 2023, που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του Προέδρου Ανδριανού Μιχάλαρου, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από τον θάνατό του, τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ Μεγάρων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσφέρθηκε τεχνολογικός εξοπλισμός για το εργαστήριο Η/Υ του ΕΠΑΛ Μεγάρων και απονεμήθηκαν έπαινοι στους μαθητές Β’ και Γ’ τάξης Μηχανολόγων για την επιλογή τους να ακολουθήσουν την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Το κλίμα ήταν πολύ συγκινησιακά φορτισμένο, με την οικογένεια και τους συνεργάτες του αειμνήστου Ανδριανού Μιχάλαρου να διατηρούν έντονες τις μνήμες, ενώ μία από τις παρακαταθήκες του αείμνηστου συμπολίτη μας παραμένει η σημασία στην παραγωγική διαδικασία και στην σπουδαιότητα της τεχνικής εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι με πρωτοβουλία του εκλιπόντος Πρόεδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά αναλήφθηκαν δράσεις για την ανάδειξη και αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης και τη σημασία της στην αγορά εργασίας με την κατάρτιση και εξειδίκευση τεχνιτών.