Δεύτερο σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης απέκτησε ο Δήμος Ελευσίνας, μετά από διαγωνιστική διαδικασία.

Ο σταθμός διαθέτει όργανα για μέτρηση διοξειδίου του θείου (SO 2 ), διοξειδίου του αζώτου (NO 2 ), όζοντος (O 3 ), υδρογονανθράκων (THC=CH 4 +NMHC ), αιωρουμένων σωματιδίων (PM 10 και PM 2,5 ) και ανηγμένων ενώσεων θείου (TRS-δύσοσμες ενώσεις, όπως υδρόθειο, μερκαπτάνες, κ.λ.π.) καθώς και μετεωρολογικών παραμέτρων.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (μετά από εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας) ο σταθμός εγκαταστάθηκε στη Μαγούλα (πλατεία Ελευθερίας, οδός Αθηνάς).

Ως γνωστόν ο 1ος σταθμός είναι εγκατεστημένος από το 2012 στην Ελευσίνα, δίνοντας στοιχεία για την ποιότητα της ατμόσφαιρας.

Με τον νέο σταθμό θα έχουμε γνώση για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και της Μαγούλας.