Κοινοβουλευτική Ομάδα ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής : Γιατί καταψηφίζουμε την τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης για το Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο

Η Σύμβαση Παραχώρησης για το Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο, σε έκταση της ΓΑΙΑΟΣΕ, που κυρώθηκε το 2018, είχε καταψηφιστεί και καταγγελθεί στη Βουλή από την πλευρά μας ως σκανδαλώδης.

Γι’ αυτό και δεν εγκρίθηκε όπως είχαμε προβλέψει, από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η τροποποίησή της που έρχεται για νέα κύρωση ξανά στη Βουλή, δεν επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές.

Η Κυβέρνηση, παρότι επίσης είχε καταψηφίσει το 2018, συνεχίζει και σ’ αυτή την περίπτωση τη σύμπλευσή της με το ΣΥΡΙΖΑ για όσα ως αντιπολίτευση είχε καταγγείλει.

Για λόγους διαφάνειας και προστασίας του Δημοσίου Συμφέροντος η νέα αυτή συμφωνία δεν μπορεί επίσης να ψηφιστεί.

Η τροποποιημένη σύμβαση εξακολουθεί να διατηρεί την αλλοίωση όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού του 2016.

Οι όποιες αυξήσεις στα έσοδα υπέρ του Δημοσίου τελούν υπό την αίρεση κάλυψης συγκεκριμένων στόχων σχετικά με τους ετήσιους τζίρους και γι’ αυτό είναι επισφαλείς.

Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης ουσιαστικά μπορεί και πάλι να φθάσει τα 60 χρόνια.

Εξακολουθεί να προβλέπεται η αύξηση της συνολικής επιφάνειας και του όγκου των στεγασμένων χώρων, πολύ πιο πάνω από τα 235.000 τ.μ., χωρίς συγκεκριμένο αντάλλαγμα και τίμημα.

Το όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο παραμένει μικρότερο από την πρόβλεψη του διαγωνισμού του 2016.

Επιτρέπεται και στη νέα σύμβαση η μεταφορά επενδύσεων στην πρώτη περίοδο και κάλυψη με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Προφανώς, το Εμπορευματικό Κέντρο του Θριάσιου Πεδίου αποτελεί έργο μεγάλης αναπτυξιακής και γεωστρατηγικής σημασίας για τη χώρα μας.

Η Κυβέρνηση όμως οφείλει να διαπραγματευτεί μια άλλη συμφωνία, που θα εξυπηρετεί τους Εθνικούς Στόχους, αλλά και τη Διαφάνεια και το Δημόσιο Συμφέρον.