Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αττικής, γνωστοποιεί τα κύρια σημεία του επικαιροποιημένου Προγράμματος,  “Μένουμε Όρθιοι – 2”, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, που αφορούν μία σειρά άμεσων και κοστολογημένων παρεμβάσεων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

 

Ακολουθούν τα βασικά μέτρα του επικαιροποιημένου προγράμματος «Μένουμε όρθιοι – 2» που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

 

 [α] Ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, με παρεμβάσεις όπως προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού, σταδιακή αύξηση των δημόσιων δαπανών για την υγεία, ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μισθολογική αναβάθμιση του υγειονομικού προσωπικού, ενισχυμένη υγειονομική φροντίδα σε πληθυσμούς ειδικής ευαλωτότητας (πρόσφυγες-Ρομά-γηροκομεία-σωφρονιστικά καταστήματα-προνοιακά ιδρύματα-άστεγοι), δημιουργία μόνιμου μηχανισμού επιδημιολογικής επιτήρησης και παρέμβασης σε απειλές Δημόσιας Υγείας κ.α.

 

[β] Στήριξη της εργασίας. Η προστασία της εργασίας αποτελεί για τον ΣΥΡΙΖΑ πρώτη προτεραιότητα σε αυτή την περίοδο. Τα μέτρα που προτείνουμε για τη στήριξη της εργασίας έχουν συγκεκριμένο στρατηγικό προσανατολισμό: την προστασία των εργαζομένων, τη διατήρηση της διαπραγματευτικής τους δύναμης και των μισθών, και την ανατροπή των τάσεων απορρύθμισης της αγοράς εργασίας. Πρόκειται για την ακριβώς αντίθετη στρατηγική από αυτή που ακολουθεί η κυβέρνησης της ΝΔ. Πυρήνας της πρότασής μας είναι η καταβολή των μισθών των εργαζομένων στο 100%, η μη αρνητική μεταβολή των σχέσεων εργασίας και αυτονόητα η διατήρηση των θέσεων εργασίας. Η πρότασή μας διακρίνει τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων, οι οποίες επιδοτούνται σε διαφορετικό ύψος από το κράτος, πάντα όμως υπό την υποχρέωση της καταβολής μισθών στο 100% και της μη μεταβολής των σχέσεων εργασίας. Το σύνολο των παρεμβάσεων για την στήριξη της εργασίας ανέρχονται στα 3,7 δισ. ευρώ και αφορούν τουλάχιστον 1,7 εκ εργαζόμενους και 200.000 επιχειρήσεις.

 

[γ] Εισόδημα έκτακτης ανάγκης. Αφορά όσους είδαν τις αποδοχές τους να μειώνονται ραγδαία τους τελευταίους μήνες εξαιτίας της κυβερνητικής αδράνειας χωρίς όμως αντίστοιχα να μειώνονται οι υποχρεώσεις τους. Αφορά όσους παρέμειναν αόρατοι από τα ελλιπή μέτρα στήριξης της κυβέρνησης: άνεργοι και επισφαλώς εργαζόμενοι, ΑΜΕΑ, αγρότες, καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον πολιτισμό, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι.  Το Εισόδημα Έκτακτης Ανάγκης θα καλύπτει με 400 ευρώ μηνιαίως κάθε πρώτο ενήλικο μέλος νοικοκυριού, 200 ευρώ κάθε πρόσθετο ενήλικο μέλος και με 100 ευρώ το κάθε παιδί.

 

[δ] Στήριξη επιχειρήσεων. Τα μέτρα για την εργασία βοηθούν ταυτόχρονα και τις πληττόμενες επιχειρήσεις. Ωστόσο οι ανάγκες τους σε ρευστότητα και κεφάλαια κίνησης είναι εξαιρετικά αυξημένες. Ενώ η αναμενόμενη ύφεση θα έχει πολλαπλασιαστικές συνέπειες στο κύκλο εργασιών τους. Επομένως, αν δεν θέλουμε στην οικονομία την ‘ανοσία αγέλης’, δηλαδή την επιβίωση μόνο των ισχυρών επιχειρήσεων, χρειάζεται να ενισχύσουμε αποφασιστικά τη ρευστότητά τους. Με δεδομένο ότι η πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα είναι δύσκολη έως αδύνατη για ένα μεγάλο μέρος των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, προτείνουμε:

Πρόγραμμα  μη επιστρεπτέας ενίσχυσης για κεφάλαιο κίνησης που θα ενισχύει άμεσα με 2000 ευρώ κάθε επιχειρηματία ή αυτοαπασχολούμενο και επιπλέον 2.000 για κάθε εργαζόμενο που απασχολεί.

 

Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%. Πρόκειται για πρόταση που είχαμε εξαγγείλει από πέρυσι, πολύ πριν τον κορωνοϊό. Και θα είχε ήδη εφαρμοστεί αν είχαμε παραμείνει στη διακυβέρνηση.

 

Ειδικά εγγυοδοτικά εργαλεία μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ένα ισχυρό πακέτο εγγυήσεων από το κράτος, ώστε να  διασφαλίζονται ευνοϊκοί όροι δανεισμού για τις επιχειρήσεις, που σήμερα δε μπορούν να περάσουν ούτε από τον προθάλαμο των τραπεζών.

 

–Εισαγωγή του εργαλείου των μικροχρηματοδότησεων. Η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην θεσμοθέτηση των μικροχρηματοδοτήσεων, νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κι έκτοτε παραμένει στα συρτάρια της κυβέρνησης.

 

[ε] Στήριξη κλάδων και τομέων της οικονομίας που έχουν πληγεί υπέρμετρα

 

  • Τουρισμός

 

–Γενναίο πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού με στόχο 3 εκ συμπολίτες μας να μετακινηθούν φέτος δωρεάν και να έχουν πενθήμερη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, με το κόστος να καλύπτεται από το κράτος.

Κατάργηση εκτάκτως του φόρου διαμονής.

 

  • Εστίαση

 

Μείωση του ΦΠΑ στο σύνολο της εστίασης στο 6% (από το 24% ή το 13% ανάλογα τον ισχύοντα συντελεστή– εξαιρούνται τα αλκοολούχα).

 

  • Πρωτογενής Παραγωγή. Για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς, εκτός από την πλήρη κάλυψη των άμεσων αναγκών τους από την μη επιστρεπτέα ενίσχυση, την αναπλήρωση του μισθολογικού κόστους και από το Εισόδημα Έκτακτης Ανάγκης, προτείνουμε επιπλέον:

 

Τη στήριξη των κτηνοτρόφων με 80 εκ., και των ελαιοκαλλιεργητών με 120 εκ.

–Άμεση ενεργοποίηση του μέτρου των μικροχρηματοδοτήσεων, που εμείς είχαμε θεσμοθετήσει, προκειμένου να δοθεί ανάσα ρευστότητας στους παραγωγούς.

 

 

Πόσο κοστίζουν τα μέτρα που προτείνονται;

 

Ακολουθεί πίνακας με αναλυτική κοστολόγηση των μέτρων που αφορούν την περίοδο Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2020.

 

 

[α] Μέτρα δημοσιονομικής επέκτασης

 

  Μέτρα Δικαιούχοι / Ωφελούμενοι Συνολικό κόστος
ΥΓΕΙΑ Ενίσχυση και αναβάθμιση του ΕΣΥ Το σύνολο των πολιτών της χώρας 500 εκ*
Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Ανάπτυξη ενός διευρυμένου δικτύου κοινοτικών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας
Μισθολογική αναβάθμιση των γιατρών και του υπόλοιπου προσωπικού του ΕΣΥ
«Θωράκιση» των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας με δημιουργία μόνιμου μηχανισμού  επιδημιολογικής επιτήρησης της πανδημίας και κάθε  επιδημικής  έξαρσης που απειλεί  τη Δημόσια Υγεία
ΕΡΓΑΣΙΑ Στις επιχειρήσεις που συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους:

Πλήρης κάλυψη του μισθολογικού και μη-μισθολογικού κόστους από το κράτος

1,7 εκ εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν αρνητικά από την πανδημία 3,7 δισ.

 

Στις επιχειρήσεις της εστίασης, του τουρισμού και των μεταφορών:

επιδότηση 100% των ασφαλιστικών εισφορών και 40% των μισθών, με υποχρέωση καταβολής του υπόλοιπου 60% του μισθού από την επιχείρηση

Στις υπόλοιπες πληττόμενες επιχειρήσεις: επιδότηση 40% των μισθών και ασφαλιστικών εισφορών, με υποχρέωση καταβολής του υπόλοιπου 60% από την επιχείρηση.

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Βασίζεται στις ανάγκες ολόκληρου του νοικοκυριού: 400€ για το πρώτο ενήλικο μέλος, 200€ για κάθε πρόσθετο ενήλικο μέλος και 100€ για κάθε παιδί. 4 εκ ωφελούμενοι – 1,9 εκ νοικοκυριά 3,5 δισ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μη-επιστρεπτέα ενίσχυση Επιχειρήσεις 3 δισ.
Μόνιμη μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% 1,5δισ.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΣΤΙΑΣΗ Πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού, επέκταση μεταφορικού ισοδυνάμου και αναστολή για φέτος του τέλους διαμονής Τουριστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις στην εστίαση 700 εκ
Μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 6% 230 εκ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ Δράσεις για τον αγροτικό τομέα Αγρότες 300 εκ
  ΣΥΝΟΛΟ    

13,4δισ

 

 

*Επιπλέον 500 εκ ευρώ για την Υγεία προβλέπεται να αναλωθούν τους υπόλοιπους μήνες του 2020 και το 2021

 

 

[β] Αναστολή πληρωμών

 

Αναστολή πληρωμών  
Αναστολή ΦΠΑ, ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών και ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών και φόρων για τις πληττόμενες επιχειρήσεις 3,5 δισ.

 

 

[γ] Ρευστότητα προς επιχειρήσεις

 

Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας των εμπορικών τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων 12 δισ.

 

Με ποιόν τρόπο θα χρηματοδοτηθούν τα μέτρα που προτείνονται;

 

Ακολουθεί πίνακας με τις βασικές πηγές χρηματοδότησης του προγράμματος «Μένουμε Όρθιοι – 2»

 

 

Ταμειακά Διαθέσιμα 36 δισ. € εκ των οποίων τα 15,7 είναι δεσμευμένα για την αποπληρωμή δημοσίου χρέους
Νέος δανεισμός του δημοσίου από τις αγορές ομολόγων, εντόκων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της κυβέρνησης 4,5 δισ. € τουλάχιστον
Ενεργοποίηση και αναπροσανατολισμός πόρων ΕΣΠΑ 6-6,5 δισ. € τουλάχιστον
Πρόγραμμα SURE 1,5 δισ. €
Μερικό σύνολο 32  δισ. €
ΕΚΤ: Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Αγορά από την ΕΚΤ ομολόγων του δημόσιου από τη δευτερογενή αγορά. Με το μηχανισμό αυτό η ΕΚΤ κρατάει χαμηλά τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων και διευκολύνει την πρόσβαση σε ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών 12 δισ. €
Νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 3 δισ. €
Μερικό σύνολο 15 δισ. €
Σύνολο 47 δισ. €

 

Πώς σχετίζεται το «Μένουμε όρθιοι-2» με το αρχικό «Μένουμε όρθιοι» και σε τι διαφοροποιείται από τα αντίστοιχα κυβερνητικά μέτρα;

 

Πριν από δύο μήνες, μεσούσης της υγειονομικής κρίσης, πρωτοπαρουσιάσαμε τη πρότασή μας «Μένουμε Όρθιοι». Η λογική μας ήταν σαφής: Να φρενάρουμε την ύφεση με ένα εμπροσθοβαρές πακέτο στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας, ώστε να στηριχθούν τα εισοδήματα των πολιτών, να προστατευθούν οι επιχειρήσεις τους και να αμβλυνθούν άμεσα οι καταστροφικές συνέπειες της πανδημίας στην οικονομία.

 

Το πρόγραμμα εκείνο δεν παρουσιάστηκε με μια στείρα αντιπολιτευτική λογική. Αντίθετα, ήταν ίσως η πρώτη φορά που αξιωματική αντιπολίτευση στον τόπο μας κατέθεσε στην κυβέρνηση μια συνολική, πλήρη, κοστολογημένη και αξιοποιήσιμη πρόταση. Αξιοποιήσιμη και πραγματοποιήσιμη, χάρη κυρίως στην σημαντική παρακαταθήκη  που η άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με το περίφημο πια «μαξιλάρι» των 37 δις διαθεσίμων στα ταμεία του κράτους.

 

Δυστυχώς, η κυβέρνηση της ΝΔ όχι μόνο δεν αξιοποίησε τη πρότασή μας, αλλά αρνήθηκε ακόμη και να συμμετάσχει σε έναν ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο. Σήμερα, έχουμε ήδη χάσει πολύτιμο χρόνο. Γιατί ο πυρήνας της πρότασής μας, δεν ήταν μόνο η ποσότητα και η ποιότητα των μέτρων, αλλά και ο χρόνος εφαρμογής τους. Οι επιπτώσεις αυτής της επιλογής της κυβέρνησης είναι βέβαιο ότι θα είναι ορατές και ενδεχομένως μη αναστρέψιμες. Η ύφεση που θα καταγραφεί το 2020 θα είναι τελικά πολύ μεγάλη. Και με ευθύνη της κυβέρνησης, ακριβώς επειδή δεν θέλησε να υιοθετήσει τις προτάσεις μας, θα είναι μεγαλύτερη, πιθανώς η μεγαλύτερη σε όλη την ευρωζώνη.

 

Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας. Το τελευταίο. Το «Μένουμε όρθιοι – 2» είναι προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες που έχει διαμορφώσει τόσο η κρίση όσο και η άρνηση της κυβέρνησης το προηγούμενο διάστημα να ενισχύσει την εργασία και τις επιχειρήσεις. Η διάρκειά του είναι οι τέσσερις επόμενοι μήνες, οι μήνες της επαναφοράς στη λειτουργία της οικονομίας, που συμπίπτουν όμως και με τη τουριστική περίοδο, μια ιδιαίτερη περίοδο για την ελληνική οικονομία. Περιλαμβάνει ένα πακέτο δημοσιονομικής επέκτασης 13,4 δις ευρώ, στοχευμένο όμως σε δράσεις που θα δώσουν πολλαπλασιαστική επίδραση στη πραγματική οικονομία αλλά και στήριγμα σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε εργαζόμενο, άνεργο, αυτοαπασχολούμενο, επιχειρηματία.