Οι δράσεις θα είναι προσβάσιμες από την ημέρα του εορτασμού, 18 Μαϊου, στην ιστοσελίδα www.efada.gr της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Ελληνικού Τμήματος του ICOM συμμετέχει και φέτος στον ψηφιακό εορτασμό με τις εξής ψηφιακές δράσεις:
1. “Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών”, “Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων”.
Βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις παραγωγής Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/E-learning, Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ)/YouGoCulture, σκηνοθεσία Ελπίδας Σκούφαλου, για την Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών και το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων.
2. “Ψηφιακή παρουσίαση των μουσικών αυλών του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεγάρων”.
Η επιστημονική έρευνα, συντήρηση, αποκατάσταση και επανέκθεση των μουσικών αυλών του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεγάρων εκτελείται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «ΜΝΗΣΙΑΣ: Επαύξηση και εμπλουτισμός πολιτιστικών τεκμηρίων μέσω ψηφιακής διαδραστικής ανασύνθεσης του ήχου των αρχαιοελληνικών μουσικών οργάνων» στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020 υπό τη διεύθυνση του Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας /Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Οι δράσεις θα είναι προσβάσιμες από την ημέρα του εορτασμού, 18 Μαϊου, στην ιστοσελίδα www.efada.gr της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.