Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμισης) επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, περιοχής Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων

Λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμισης), θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, από την χ/θ 23,200 έως την χ/θ 59,800 και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ως εξής:

Εργασίες διαγράμμισης τοπικά σε κόμβους(κλάδοι κόμβων, συνδετήριες και τοπικές οδοί εντός των ορίων του Έργου Παραχώρησης), με χρήση κινητής σήμανσης όπου θα αποκλείεται τμηματικά μέρος του κόμβου, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 20.00΄, τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:

· Από 3 έως 7-7-2024.

· Από 2 έως 5-9-2024.

Γραμμικές διαγραμμίσεις στο κυρίως ρεύμα με χρήση κινητής σήμανσης αποκλεισμού, είτε της αριστερής λωρίδας είτε της δεξιάς λωρίδας (και της Λ.Ε.Α.), κατά τις ώρες 07.00΄ έως 20.00΄, τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:

· Από 17-7-2024 έως 8-8-2024.

· Από 26-8-2024 έως 29-8-2024.

Διαγραμμίσεις στις λωρίδες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης των ανισόπεδων κόμβων, βέλη εκτροπής ή επιλογής λωρίδας, διαγραμμίσεις επιφανειών αποκλεισμού (ζέβρες) κ.λ.π. με χρήση σήμανσης αποκλεισμού είτε της αριστερής και της μεσαίας λωρίδας, είτε της

δεξιάς λωρίδας (και της Λ.Ε.Α.), κατά τις ώρες 18.00΄ έως 05.00΄ της επομένης, τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:

· Από 17-7-2024 έως 8-8-2024.

· Από 26-8-2024 έως 29-8-2024.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση