Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Ελευσίνας “Με την 218/2020 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο και την 391/2020 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ενέκριναν τους όρους του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης, για την αποκατάσταση των διατηρητέων κτιρίων των οικισμών εργατικών κατοικιών Ελευσίνας.
Έτσι μπαίνει τέλος σε μια διαδικασία στασιμότητας τριών ετών και ανοίγει επιτέλους ο δρόμος, ώστε να ξεκινήσουν τα αναγκαία έργα που περιλαμβάνονται στο φάκελο υποψηφιότητας για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Στη σύμβαση προβλέπεται ότι ο ΟΑΕΔ παραχωρεί χωρίς αντάλλαγμα λόγω χρησιδανείου στο Δήμο Ελευσίνας τα διατηρητέα κτήρια που βρίσκονται στο ΟΤ 40α (πρώην Ελαιουργική ), στο ΟΤ 41α (πρώην εργοστάσιο ΙΡΙΣ) και ΟΤ 41γ (πρώην καμινάδα).
Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης υπό μορφή χρησιδανείου ορίζεται στα ενενήντα εννέα έτη με την υποχρέωση ανακατασκευής των κτιρίων να βαραίνει τον Δήμο Ελευσίνας.
Με την επανάχρηση των κτηρίων της πρώην βιομηχανίας ΙΡΙΣ ο Δήμος μας μπορεί να αποκτήσει ένα πολυχώρο για πολιτιστικές χρήσεις, όπου θα φιλοξενηθούν οι εκδηλώσεις της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.
Η δημιουργία του πολιτιστικού κέντρου ΙΡΙΣ θα συμβάλλει στην ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς της πόλης και την βιώσιμη ανάπτυξή της.
Τα χαρακτηρισμένα ως μνημεία κτήρια και η καμινάδα του παλαιού εργοστασίου, που αποτελούν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα δείγματα μεσοπολεμικής βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη βιομηχανική ιστορία της περιοχής της Ελευσίνας και τη μνήμη των κατοίκων της.
Ως Δημοτική Αρχή με συντονισμένες κινήσεις κάνουμε πράξη ένα αίτημα των πολιτών και των κατοίκων τους Δήμου μας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να αφεθεί παρακαταθήκη στη πόλη μας μια σημαντική κτιριακή υποδομή”.