“Με τις ψήφους των Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε πρόσφατα στην ολομέλεια της Βουλής το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα», με  την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να το καταψηφίζει, υπερτονίζοντας δια στόματος του Ειδικού Αγορητή – Βουλευτή Απόστολου Πάνα πως παρότι  η  εξυγίανση και επαναλειτουργία του Ναυπηγείου είναι απολύτως απαραίτητη και αποτελεί κεντρικό στόχο της πολιτικής του κόμματός μας, το συγκεκριμένο σχέδιο εξυγίανσης θα έπρεπε να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νομαρχιακής Οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στη Δυτική Αττική.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο εξυγίανσης επιβάλλεται να είναι βιώσιμο, να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να εξασφαλίζει την καταβολή σε λογικό χρόνο των δεδουλευμένων και των αποζημιώσεων στους εργαζόμενους, καθώς και να διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας και την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εξαρχής επέμεινε να ενσωματωθούν οι προτάσεις του για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος πληρωμής των δεδουλευμένων σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα στη διμερή συμφωνία εργαζομένων.

Επέμεινε να επιβεβαιωθεί  η δέσμευση του εν δυνάμει νέου εργοδότη, ότι θα επαναπροσλάβει τους εργαζόμενους στην περίπτωση επαναλειτουργίας των Ναυπηγείων με ρητή αναφορά για ενθάρρυνση κι έναρξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης και να προβλεφθεί επίσης, ότι πέραν του ενδεικτικού προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος καταβολής των οφειλομένων 142 εκατομμυρίων ευρώ, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμα, να επιδιώξει τη βελτίωσή του προς όφελος του Δημοσίου κατά τη διαδικασία ανάθεσης μεγάλων εξοπλιστικών προγραμμάτων στις νέες εταιρείες.

Ένα από τα βασικά προβληματικά σημεία, που διακατέχει τις σχετικές με τα Ναυπηγεία διατάξεις, είναι η απουσία της Συμφωνίας Εξυγίανσης από τη Βουλή, ώστε με διαφάνεια και καθαρούς όρους, να γίνει ουσιαστική συζήτηση και κάθε κόμμα, γνωρίζοντας τους όρους της Συμφωνίας να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με αυτήν.

Ειδικότερα, δεν ορίζονται στη συμφωνία, που περιλαμβάνεται στο Νομοσχέδιο, οι ακριβείς οφειλές των Ναυπηγείων Ελευσίνας προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, ποιο ποσό από αυτά αναλαμβάνουν οι νέες εταιρείες, ποιο ποσό διαγράφεται και ποιο ποσό παραμένει στη ΝΒΕΕ (Ναυπηγεία Ελευσίνας) ως μη μεταβιβαζόμενο Παθητικό, που ικανοποιείται από το προϊόν ρευστοποίησης του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού.

Ακόμη και η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν περιλαμβάνει κανένα ποσό!

Εν κατακλείδι,  το σχέδιο εξυγίανσης ουσιαστικά είναι ΑΙΟΛΟ και παρουσιάζει πολλές αδυναμίες που χρήζουν κατ’ ελάχιστο συγκεκριμένες απαντήσεις, οι οποίες ουδέποτε δόθηκαν από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ οι λοιπές διατάξεις συνεχίζουν επί της ουσίας να μην είναι επεξεργάσιμες καθώς παραμένουν άγνωστες κι ενδεικτικές.

Με βάση τα παραπάνω, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν θα μπορούσε να ψηφίσει ένα σχέδιο – ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ – εξυγίανσης, που ουσιαστικά ΕΜΠΑΙΖΕΙ τους εργαζόμενους και εξυπηρετεί τα συμφέροντα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ του νέου επενδυτή – ιδιοκτήτη.

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ