Ενημέρωση από οινοπαραγωγούς της περιοχής των Μεγάρων, σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 1723/179088/3.7.2020 ΚΥΑ, όσον αφορά στην παράταση δέσμευσης, παραλαβής αλλά και πληρωμής του μέτρου της απόστασης οίνου, είχε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Αθανάσιος Μπούρας.

Άμεση ήταν η παρέμβαση του κ. Μπούρα στους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την επίσπευση της διαδικασίας δημοσίευσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αντιμετωπίζει τα ως άνω ζητήματα.

Έτσι, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4129/25.9.2020 τεύχος Β’, η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών α)Οικονομικών, β)Ανάπτυξης και Επενδύσεων και γ)Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα τον Καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592, η οποία και επισυνάπτεται.

Ο κ. Μπούρας θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό αυτού του τόσο σημαντικού για την οικονομία της περιοχής των Μεγάρων κλάδου, των οινοπαραγωγών, καθώς και όλων των κλάδων που υποστηρίζουν τον πρωτογενή τομέα και συνεισφέρουν στην ελληνική οικονομία.