Ο Δήμος Ασπροπύργου  έπειτα από την ανακοίνωση, την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021, των μέτρων της Πολιτικής Προστασίας αναφορικά με το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων και τη μετακίνηση των πολιτών ενημερώνει ότι για το Δήμο Ασπροπύργου θα ισχύσουν τα αναφερόμενα στην  υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ6877/29.1.2021 ΚΥΑ.

Συγκεκριμένα,  για τη λειτουργία των καταστημάτων και την μετακίνηση των πολιτών θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω ΚΥΑ, άρθρο 1 παρ. 1Α και το άρθρο3 παρ.2.  ΔΗΛΑΔΗ, η λειτουργία των καταστημάτων θα είναι μέχρι τις 21:00 και η μετακίνηση των πολιτών από τις 05:00 έως τις 20:00.