Για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό νομοθέτησης και δικαιοσύνης

 

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής κ. Γ. Κώτσηρας εκπροσώπησε, μέσω τηλεδιάσκεψης, τη Βουλή των Ελλήνων σε πανευρωπαϊκή διάσκεψη για τον εκσυγχρονισμό της νομοθέτησης. Συγκεκριμένα, πραγματοποίησε ομιλία-τοποθέτηση κατά τη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Βελτίωση της νομοθέτησης από ψηφιακή προοπτική».  Μεταξύ άλλων ο κ. Κώτσηρας ανέφερε πως:

 

«Σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται από την τεχνολογία 5G, έχουν ήδη αναληφθεί σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Επιπλέον, αξιοποιούνται πλήρως όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και προωθείται η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των τομέων υγείας και δικαιοσύνης. Στόχος μας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με ψηφιακά μέσα. Η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα της ψηφιοποίησης στη νομοθετική διαδικασία. Μία από τις σημαντικότερες δράσεις είναι η δημιουργία Εθνικής Πύλης για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας. Πρόκειται, ουσιαστικά, για έναν ηλεκτρονικό κόμβο κωδικοποιημένων νομοθετημάτων, τα οποία θα είναι οργανωμένα σύμφωνα με επικαιροποιημένα πρότυπα και θα διατίθενται δωρεάν στο ευρύ κοινό στην ισχύουσα μορφή τους. Άλλωστε, δεν θα πρέπει να λησμονούμε πως η βελτίωση της νομοθέτησης ενισχύει την ποιότητα της δημοκρατίας μας.»