Η πρώτη συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος Δημοτικού Συμβουλίου διεξήχθη σήμερα στο Δήμο Ασπροπύργου.
Σύμφωνα με το τυπικό του νομοθετικού πλαισίου, προήδρευσε η πρώτη πλειοψηφίσασα δημοτική σύμβουλος Σοφία Μαυρίδη και το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών δημαιρεσιών ανέδειξε το νέο προεδρείο ως εξής:
Πρόεδρος: Τσόκας Θεμιστοκλής
Αντιπρόεδρος: Ελένη Μαυράκη-Τσίγκου
Γραμματέας: Μαρία Λιάκου