“Κάθε μέρα που περνάει αγωνιούμε να προσθέσουμε ακόμα ένα λιθαράκι στην προσπάθεια που κάνουμε να πρεσβεύουμε το «ευ αγωνίζεσθαι», τον πολιτισμό και την υγεία μέσα στους αθλητικούς χώρους, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδος σε μια πρωτοπόρα κίνηση.
𝚻𝛐 𝛂𝛉𝛌𝛈𝛕𝛊𝛋ό «𝛑𝛒𝛐ϊό𝛎» 𝛑𝛐𝛖 𝛆𝛑𝛆𝛏𝛆𝛒𝛄𝛂𝛇ό𝛍𝛂𝛔𝛕𝛆 𝛋𝛂𝛊 𝛆𝛖𝛆𝛌𝛑𝛊𝛔𝛕𝛐ύ𝛍𝛆 𝛎𝛂 𝛕𝛐 «𝛂𝛄𝛐𝛒ά𝛔𝛆𝛊» ό𝛌𝛐ς 𝛐 𝛖𝛄𝛊ής 𝛂𝛉𝛌𝛈𝛕𝛊𝛋ός 𝛋ό𝛔𝛍𝛐ς 𝛕𝛈ς 𝚫𝛖𝛕. 𝚨𝛕𝛕𝛊𝛋ής, 𝛋𝛂𝛊 ό𝛘𝛊 𝛍ό𝛎𝛐, 𝛐𝛗𝛆ί𝛌𝛐𝛖𝛍𝛆 𝛎𝛂 𝛕𝛐 𝛑𝛂𝛒έ𝛘𝛐𝛖𝛍𝛆 𝛔𝛆 𝛖𝛙𝛈𝛌ό 𝛆𝛑ί𝛑𝛆𝛅𝛐 𝛋𝛂𝛊 𝛍𝛆 𝛂𝛎𝛖𝛑𝛐𝛘ώ𝛒𝛈𝛕𝛆ς 𝛅𝛆𝛔𝛍𝛆ύ𝛔𝛆𝛊ς 𝛋𝛂𝛊 𝛂𝛒𝛘ές ή𝛉𝛐𝛖ς, 𝛆𝛖𝛄έ𝛎𝛆𝛊𝛂ς, 𝛑𝛐𝛌𝛊𝛕𝛊𝛔𝛍𝛐ύ 𝛋𝛂𝛊 𝛑𝛐𝛊ό𝛕𝛈𝛕𝛂ς.
𝚮 𝛂𝛎𝛂𝛃ά𝛉𝛍𝛊𝛔𝛈 𝛆𝛑𝛐𝛍έ𝛎𝛚ς 𝛔𝛖𝛎𝛆𝛘ί𝛇𝛆𝛕𝛂𝛊 𝛔𝛆 ό𝛌𝛂 𝛕𝛂 𝛆𝛑ί𝛑𝛆𝛅𝛂 𝛍𝛆 𝛄𝛎ώ𝛍𝛐𝛎𝛂 𝛋𝛂𝛊 𝛃𝛂𝛔𝛊𝛋𝛐ύς 𝛔𝛕ό𝛘𝛐𝛖ς:
-𝛕𝛈𝛎 𝛂𝛔𝛗ά𝛌𝛆𝛊𝛂 𝛕𝛚𝛎 𝛂𝛉𝛌𝛈𝛕ώ𝛎 (𝛅𝛊𝛋ώ𝛎 𝛍𝛂ς 𝛋𝛂𝛊 𝛗𝛊𝛌𝛐𝛏𝛆𝛎𝛐𝛖𝛍έ𝛎𝛚𝛎),
-𝛕𝛐𝛎 𝛔𝛆𝛃𝛂𝛔𝛍ό 𝛔𝛆 ό𝛌𝛐𝛖ς 𝛕𝛐𝛖ς 𝛔𝛖𝛎𝛕𝛆𝛌𝛆𝛔𝛕ές 𝛕𝛐𝛖 𝛂𝛉𝛌ή𝛍𝛂𝛕𝛐ς (𝛅𝛊𝛂𝛊𝛕𝛈𝛕ές, 𝛋𝛒𝛊𝛕ές, 𝛑𝛒𝛐𝛑𝛐𝛎𝛈𝛕ές, 𝛆𝛒𝛄𝛂𝛇𝛐𝛍έ𝛎𝛐𝛖ς),
-𝛂𝛌𝛌ά 𝛋𝛂𝛊 𝛕𝛐 𝛋𝛖𝛒𝛊ό𝛕𝛆𝛒𝛐, 𝛕𝛈𝛎 𝛆𝛖𝛘ά𝛒𝛊𝛔𝛕𝛈 𝛋𝛂𝛊 𝛕𝛂𝛖𝛕ό𝛘𝛒𝛐𝛎𝛂 𝛅𝛊𝛅𝛂𝛋𝛕𝛊𝛋ή 𝛑𝛂𝛊𝛅𝛂𝛄𝛚𝛄𝛊𝛋ά 𝛑𝛂𝛒𝛂𝛍𝛐𝛎ή 𝛔𝛕𝛐𝛎 𝛘ώ𝛒𝛐 𝛕𝛚𝛎 𝛑𝛂𝛊𝛅𝛊ώ𝛎 𝛍𝛂ς 𝛋𝛂𝛊 ό𝛌𝛚𝛎 ό𝛔𝛐𝛊 𝛍𝛂ς 𝛕𝛊𝛍𝛐ύ𝛎 𝛍𝛆 𝛕𝛈𝛎 𝛑𝛂𝛒𝛐𝛖𝛔ί𝛂 𝛕𝛐𝛖ς 𝛔𝛕𝛈 𝐍𝐄𝐌 𝐁.𝐂. 𝐀𝐫𝐞𝐧𝐚.
Ό𝛑𝛚ς 𝛔𝛆 𝛋ά𝛉𝛆 𝛑𝛐𝛌𝛊𝛕𝛊𝛔𝛍έ𝛎𝛐 𝛘ώ𝛒𝛐 𝛖𝛑ά𝛒𝛘𝛐𝛖𝛎 𝛋𝛂𝛎ό𝛎𝛆ς 𝛋𝛂𝛊 𝛐𝛅𝛈𝛄ί𝛆ς 𝛔𝛖𝛍𝛑𝛆𝛒𝛊𝛗𝛐𝛒άς έ𝛕𝛔𝛊 𝛉𝛂 𝛄ί𝛎𝛆𝛕𝛂𝛊 𝛋𝛂𝛊 𝛔𝛕𝛈𝛎 𝐍𝐄𝐌 𝐁𝐂 𝐀𝐫𝐞𝐧𝐚
𝚻𝛐 𝚫.𝚺. 𝛋𝛂𝛊 𝛐𝛊 𝛂𝛉𝛌𝛈𝛕ές 𝛕𝛈ς 𝚶𝛍ά𝛅𝛂ς 𝛍𝛂ς 𝛔𝛆 𝛋𝛂𝛌𝛐ύ𝛎 𝛎𝛂 𝛂𝛑𝛐𝛅𝛆ί𝛏𝛆𝛊ς ό𝛕𝛊 𝛔𝛕𝛂 𝚳έ𝛄𝛂𝛒𝛂 𝛐 𝛂𝛉𝛌𝛈𝛕𝛊𝛋ός 𝛑𝛐𝛌𝛊𝛕𝛊𝛔𝛍ός 𝛃𝛒ί𝛔𝛋𝛆𝛕𝛂𝛊 𝛔𝛆 𝛂𝛏𝛊𝛐𝛇ή𝛌𝛆𝛖𝛕𝛂 ύ𝛙𝛈 𝛔𝛆 𝛔𝛘έ𝛔𝛈 𝛍𝛆 𝛕𝛂 𝛖𝛑ό𝛌𝛐𝛊𝛑𝛂 𝛄ή𝛑𝛆𝛅𝛂 𝛕𝛈ς 𝛘ώ𝛒𝛂ς. 𝚴𝛊ώσ𝛆 𝛖𝛑𝛆𝛒ή𝛗𝛂𝛎𝛐ς 𝛑𝛐𝛖 𝛔𝛖𝛍𝛍𝛆𝛕έ𝛘𝛆𝛊ς 𝛔𝛆 𝛂𝛖𝛕ό!”.

Επιπλέον εν όψει του αγώνα με τον Γ.Σ. Ελευθερούπολης, η ομάδα της ΝΕΜ καλεί το μεγάλο φίλαθλο κοινό της:

“Εν όψει του επερχόμενου αγώνα με τον Γ.Σ. Ελευθερούπολη στην NEM BC Arena το Σάββατο 22/4/2023 ενημερώνουμε τους πολυπληθείς φιλάθλους μας ότι:
 𝚺𝛕𝛈𝛎 𝛍𝛂𝛉𝛈𝛕𝛊𝛋ή 𝛆𝛏έ𝛅𝛒𝛂 𝛉𝛂 𝛋𝛂𝛉ί𝛔𝛐𝛖𝛎 𝛍ό𝛎𝛐 𝛍𝛂𝛉𝛈𝛕ές 𝛕𝛐𝛖 𝐍𝐄𝐌 𝐁𝐀𝐒𝐊𝐄𝐓𝐁𝐀𝐋𝐋 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋 𝛑𝛐𝛖 𝛉𝛂 𝛗𝛐𝛒𝛐ύ𝛎 𝛂𝛑𝛐𝛋𝛌𝛆𝛊𝛔𝛕𝛊𝛋ά 𝛋𝛂𝛊 𝛍ό𝛎𝛐 𝛅𝛊𝛂𝛋𝛒𝛊𝛕𝛊𝛋ά 𝛕𝛈ς 𝛐𝛍ά𝛅𝛂ς 𝛍𝛂ς 𝛋𝛂𝛊 𝛋𝛂𝛎𝛆ίς ά𝛌𝛌𝛐ς.
👉 𝚶𝛊 𝛋ά𝛕𝛐𝛘𝛐𝛊 𝛕𝛚𝛎 𝐛𝐥𝐮𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐝𝐬 𝛖𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆𝛐ύ𝛎𝛕𝛂𝛊 𝛎𝛂 𝛑𝛒𝛐𝛔έ𝛌𝛉𝛐𝛖𝛎 𝛕𝛐𝛖𝛌ά𝛘𝛊𝛔𝛕𝛐𝛎 𝛍𝛊𝛔ή ώ𝛒𝛂 𝛑𝛒𝛊𝛎 𝛕𝛈𝛎 έ𝛎𝛂𝛒𝛏𝛈 𝛕𝛐𝛖 𝛂𝛄ώ𝛎𝛂 ώ𝛔𝛕𝛆 𝛎𝛂 𝛋𝛂𝛉ί𝛔𝛐𝛖𝛎 𝛔𝛕𝛊ς 𝛉έ𝛔𝛆𝛊ς 𝛕𝛐𝛖ς.
👉 𝚺𝛕𝛊ς 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐭 𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐚𝐭 𝛑𝛐𝛌𝛖𝛉𝛒ό𝛎𝛆ς 𝛉𝛂 𝛋𝛂𝛉ί𝛔𝛐𝛖𝛎 𝛂𝛑𝛐𝛋𝛌𝛆𝛊𝛔𝛕𝛊𝛋ά 𝛋𝛂𝛊 𝛍ό𝛎𝛐 𝛐𝛊 𝛋ά𝛕𝛐𝛘𝛐𝛊 𝛕𝛚𝛎 𝐠𝐨𝐥𝐝 𝐯𝐢𝐩 𝐜𝐚𝐫𝐝𝐬.
👉 𝚲ό𝛄𝛚 𝛕𝛈ς 𝛖𝛑𝛆𝛒𝛃𝛐𝛌𝛊𝛋ά 𝛂𝛖𝛏𝛈𝛍έ𝛎𝛈ς 𝛇ή𝛕𝛈𝛔𝛈ς 𝛑𝛂𝛒𝛂𝛋𝛂𝛌𝛐ύ𝛎𝛕𝛂𝛊 ό𝛔𝛐𝛊 𝛆𝛑𝛊𝛉𝛖𝛍𝛐ύ𝛎 𝛎𝛂 𝛆𝛊𝛔έ𝛌𝛉𝛐𝛖𝛎 𝛍𝛆 𝛂𝛑𝛌ό 𝛆𝛊𝛔𝛊𝛕ή𝛒𝛊𝛐 𝛎𝛂 𝛑𝛒𝛐𝛔έ𝛌𝛉𝛐𝛖𝛎 𝛕𝛐𝛖𝛌ά𝛘𝛊𝛔𝛕𝛐𝛎 𝛍ί𝛂 ώ𝛒𝛂 𝛑𝛒𝛊𝛎 𝛕𝛈𝛎 έ𝛎𝛂𝛒𝛏𝛈 𝛕𝛐𝛖 𝛂𝛄ώ𝛎𝛂.”