Συνεχής είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών των ΚΕΠ Ελευσίνας και Μαγούλας. Ανάμεσα στις ήδη γνωστές υπηρεσίες, οι δημότες μπορούν επίσης να εξυπηρετούνται για τις εξής πράξεις:

Αιτήματα και Δικαιολογητικά από τον ΕΟΠΥΥ

Διεκπεραίωση επικαιροποιημένης διαδικασίας υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών ατομικών αιτημάτων.

Στην παρούσα φάση εξυπηρετείται η Υποβολή Ατομικών Αιτημάτων :

1. Οπτικών

2. Ειδικής Αγωγής

3. ΄Εξοδα Μετακίνησης Θαλασσαιμικών

4. ΄Εξοδα Μετακίνησης Αιμοκαθαρούμενων

Ληξιαρχικές πράξεις και Δημοτολόγιο

Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης με χρήση ψηφιακής υπηρεσίας :

1. Που συντάχθηκαν μετά τις 08/05/2013

2. Που μετά το 2018 μεταβλήθηκε ή εκδόθηκε απόσπασμά της

Ενδεικτικά : Ληξιαρχική πράξης γέννησης, γάμου, σύμφωνο συμβίωσης, πιστoποιητικό ιθαγένειας κ.λ.π.

Τα ανωτέρω αποσπάσματα και πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και εφόσον εκτυπωθούν δεν χρειάζεται περαιτέρω σφραγίδα και υπογραφή (άρθρο 27 Ν.4727/2020

Εμβολιασμός

Τα ΚΕΠ διεκπεραιώνουν την διαδικασία διαχείρισης και επιβεβαίωσης συνεδρίας εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης.

Χορηγία του αντίστοιχου πιστοποιητικού εμβολιασμού, την επόμενη μέρα από την ολοκλήρωση των δόσεων του εμβολίου.

Σημειώνεται, πως τα ΚΕΠ χορηγούν ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΜΚΑ, μόνο σε φυσικά πρόσωπα που ΔΕΝ διαθέτουν ΑΦΜ και χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Με την ολοκλήρωση της δράσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα κατά την επίσκεψή τους στο ΚΕΠ θα πρέπει να προσκομίσουν έγγραφο ταυτοποίησης.

Για όλες τις παραπάνω διαδικασίες δεν απαιτείται προηγούμενο ραντεβού με την υπηρεσία.

Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας

Διαδικασία καταχώρισης/μεταβολής στοιχείων επικοινωνίας των φυσικών προσώπων στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) και μέσω ΚΕΠ.

Σκοπός της δημιουργίας και λειτουργίας του Ε.Μ.Επ. είναι η διευκόλυνση της παροχής ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Η ανωτέρω διαδικασία δύναται να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

1. ηλεκτρονικά στο Ε.Μ.Επ., μέσω της της πύλης (gov.gr) με πιστοποιημένη πρόσβαση στην ειδική εφαρμογή https://notify.gov.gr,

2. με φυσική παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)