Νέοι, μειωμένοι συντελεστές στα επιβαλλόμενα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τις κατοικίες σε Ελευσίνα και Μαγούλα θα ισχύσουν το 2020. Σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας,  οι  νέοι συντελεστές που θα ισχύουν για την Ελευσίνα διαμορφώνονται   σε 0,70 για τις κατοικίες και τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελής- μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς από 1,03 που ήταν το 2019 και σε 2 από 2,33 το 2019 για τα καταστήματα.
Αντίστοιχα, στη Μαγούλα οι νέοι συντελεστές καθορίστηκαν σε 0,7 για τις κατοικίες και τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελής- μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς από 0,88 που ήταν το 2019 και σε 2 από 2,33  το 2019 για τα καταστήματα. Η μείωση των δημοτικών τελών στην Ελευσίνα είναι της τάξης του 32%  για τις κατοικίες και 13% για τα καταστήματα, ενώ στη Μαγούλα είναι 20,45% για τις κατοικίες και 13% για τα καταστήματα.
«Είναι μια  ιδιαίτερα σημαντική απόφαση, αφού προχωράμε σε μεγάλη μείωση της επιβάρυνσης τόσο για τα νοικοκυριά, όσο και για τα καταστήματα, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τις παρεχόμενες υπηρεσίες» τόνισε ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Αθ. Μαυρογιάννης. Παράλληλα προέτρεψε  συνολικά  τους δημοτικούς συμβούλους  από όλες τις παρατάξεις να αντιληφθούν την άξια της πρότασης και να τη στηρίζουν, προσθέτοντας πως ο δήμος Ελευσίνας έχει από τα χαμηλότερα τέλη στην Αττική.
Οι συντελεστές στις υπόλοιπες κατηγορίες όπως  πολυκαταστήματα, βιομηχανίες, αποθήκες, τράπεζες τόσο σε Ελευσίνα όσο και Μαγούλα παρέμειναν αμετάβλητοι σε σχέση με το 2019.