Προκηρύχθηκε η μελέτη διευθέτησης του ρέματος Καμάρας Δήμου Μεγαρέων από την Περιφέρεια Αττικής

Για τη μελέτη του έργου «Οριοθέτηση και διευθέτηση του ρέματος Καμάρας του Δήμου Μεγαρέων», προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ προκηρύχθηκε δημόσιος ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός από την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

Η μελέτη για το έργο είναι μείζονος σημασίας για την αντιπλημμυρική θωράκιση, μία από τις βασικές προτεραιότητες του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων πλημμύρας Αττικής, τμήμα της λεκάνης απορροής του ρέματος Καμάρας βρίσκεται εντός των ορίων της Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας.

Το αντικείμενο της μελέτης του έργου «Οριοθέτηση και διευθέτηση του ρέματος Καμάρας του Δήμου Μεγαρέων» αφορά στην επικαιροποίηση των υπαρχουσών μελετών διευθέτησης καθώς και στην οριοθέτηση του ρέματος Καμάρας του Δήμου Μεγαρέων. Στόχος να επιτυγχάνεται ασφάλεια και αποτελεσματική προστασία από τις πλημμύρες όλων των γειτονικών με τα ρέματα εκτάσεων.

Στην εγκεκριμένη μελέτη «Αντιπλημμυρική Προστασία Μεγάρων – Β’ Φάση (Ρέμα «Έξω Καμάρες»)» , προτείνεται η κατασκευή φράγματος αντιπλημμυρικής προστασίας στο ανάντη τμήμα της λεκάνης, έργα διευθέτησης στο κύριο ρέμα αλλά και επιμέρους διευθετήσεις ρεμάτων της περιοχής καθώς και έργα διέλευσης από τα ανοίγματα των Γεφυρών της Εθνικής Οδού και της γραμμής του ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος αναφέρει: «Με συνέπεια απέναντι στους συμπολίτες μας, εργαζόμαστε καθημερινά και φέρνουμε αποτελέσματα. Τα έργα για την Δυτική Αττική συνεχίζονται με προτεραιότητα στην αντιπλημμυρική θωράκιση, με έργα υποδομής, όπως η μελέτη για την οριοθέτηση και διευθέτηση του ρέματος Καμάρας στα Μέγαρα. Με στοχευμένες κινήσεις, όπως η επικαιροποίηση μελετών, μπορούμε και προχωράμε κάθε μέρα με βήματα μπροστά».