200 εκατομμύρια από την Περιφέρεια Αττικής για τη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

 

H Περιφέρεια Αττικής σε αυτή την ιδιαίτερη λόγω υγειονομικής κρίσης συγκυρία, στηρίζει τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και της Δυτικής Αττικής.

Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης υπέγραψε πρόσκληση η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: Ψ48Θ7Λ7-ΞΚ5), παρουσία του Υφυπουργoύ Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιου για το ΕΣΠΑ και τις Δημόσιες Επενδύσεις, Γ. Τσακίρη, με σκοπό την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων Περιφέρειας Αττικής(συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Δυτικής Αττικής).

Αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής 2014-2020), διατίθενται μέσω ειδικού προγράμματος  200.000.000 ευρώ, για να χορηγηθεί κεφάλαιο κίνησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής, που επλήγησαν οι δραστηριότητες τους λόγω covid.

Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο θα είναι από 5.000 ευρώ – 50.000 ευρώ και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων, που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis  θα είναι από τις 12/10/2020 και ώρα 13.00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 6/11/2020 και ώρα 15.00. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος σχετικά δήλωσε ότι: «Κύριος σκοπός μας είναι η έμπρακτη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που αποτελούν ζωτικό κομμάτι για την επιβίωση και την ισορροπία στις τοπικές κοινωνίες της περιοχής μας, εν μέσω του δεύτερου κύματος κορωνοϊού, που πλήττει σημαντικά τις τοπικές αγορές.

Σημασία έχει να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις και της Δυτικής Αττικής, να ενισχυθούν με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχει η Περιφέρεια, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη. Δε θα μείνει κανείς μόνος σε αυτούς τους καιρούς. Θα μπορέσουμε και θα μπορέσουμε να βγούμε όλοι αλώβητοι και από αυτήν την κρίση».

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους όρους χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης θα παρέχονται από το κεντρικό γραφείο πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 39, 10564 Αθήνα στο τηλ. 2130166100 και στο e-mail [email protected].