Το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας που συνήλθε την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 μετά από πρόσκληση του Προέδρου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΟΥΝΗ παρόντος του Δημάρχου ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, συζήτησε το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις φορτοεκφόρτωσης LNG στο λιμάνι της Ελευσίνας».

Ειδικότερα την 31η  Μαρτίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Ο.Λ.Ε. Α.Ε. έλαβε την απόφαση για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) και του Οργανισμού Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.), το οποίο αφορά στη διακίνηση φορτίων LNG στο Λιμάνι του Κρόνου Ελευσίνας.

Ο Δήμος Ελευσίνας, τα τελευταία χρόνια έχει αποτελέσει μοντέλο στρεβλής ανάπτυξης με συσσωρευμένα περιβαλλοντικά προβλήματα. Αποτελεί δε μονίμως την εύκολη λύση για όλα τα «άλυτα» προβλήματα του Λεκανοπεδίου, αφού εδώ συγκεντρώνεται μέρος της βαριάς βιομηχανίας της χώρας, αλλά και ένα πλήθος μικρότερων πλην όμως ιδιαίτερα ρυπογόνων επιχειρήσεων, που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης.

Για τους ανωτέρω λόγους το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 215/22 προηγούμενη απόφασή του είχε προβεί στην έκδοση σχετικού Ψηφίσματος εκφράζοντας έτσι την αντίθεσή του στο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και του Ο.Λ.Ε. καθώς και σε ό, τι είναι εις βάρος της πόλης μας.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν οποιαδήποτε μελλοντική πολυετή παραχώρηση από τον Ο.Λ.Ε. έκτασης έναντι του ΚΡΟΝΟΥ, στο Καλυμπάκι, με σκοπό την δημιουργία νέας λιμενικής υποδομής για την στάθμευση βυτιοφόρων οχημάτων με πετρελαιοειδή κατάλοιπα καθώς και μεταφόρτωσης σε πλωτά της μέσα, για ελληνισμό δεξαμενόπλοιων καθώς και για εξυπηρέτηση της διακίνησης LNG, το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας, αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:

  1. Την Επικαιροποίηση του ψηφίσματος που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 215/22 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την φορτοεκφόρτωση βυτιοφόρων με LNG στον ΚΡΟΝΟ, εκφράζοντας έτσι την αντίθεσή του στο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και του Ο.Λ.Ε. καθώς και σε ότι είναι εις βάρος της πόλης μας, το οποίο έχει ως εξής:

– Ζητά από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να ενεργήσει έτσι ώστε να βρεθεί άλλο μέρος εκτός του Δήμου Ελευσίνας, διότι ο Δήμος Ελευσίνας δεν συναινεί στην δημιουργία εγκαταστάσεων αλλά και στην μεταφορά και την διακίνηση βυτιοφόρων LNG, από κανένα σημείο της παραλίας Ελευσίνας.

– Ζητά την ακύρωση Μνημονίου που έχει υπογραφεί μεταξύ ΟΛΕ και ΔΕΣΦΑ.

– Ζητά ο Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας να μην προβαίνει σε μονομερής αποφάσεις, χωρίς ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και να διασφαλίζει την απαραίτητη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών, με δημόσια διαβούλευση.

– Ζητά να εκπονούνται και να κατατίθενται στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Ο.Λ.Ε. περιβαλλοντικές μελέτες για θέματα που αφορούν αποφάσεις που πλήττουν το περιβάλλον.

– Σε περίπτωση που δεν ανακληθεί το Μνημόνιο Συνεργασίας, ο Δήμος Ελευσίνας, θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις, κλείνοντας το Λιμάνι του Κρόνου εμποδίζοντας την  διακίνηση LNG, καθώς επίσης και σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

  1. Tην συμπλήρωση του ανωτέρω ψηφίσματος επισημαίνοντας ότι: – το Δημοτικό Συμβούλιο τάσσεται κατά σε οποιαδήποτε μελλοντική πολυετή παραχώρηση από τον Ο.Λ.Ε. έκτασης έναντι του ΚΡΟΝΟΥ, στο Καλυμπάκι, σε κανένα ιδιώτη – επενδυτή, ενισχύοντας την θέση της Δημοτικής Αρχής η οποία δεν συναινεί στην δημιουργία εγκαταστάσεων αλλά και στην μεταφορά και την διακίνηση βυτιοφόρων LNG, από κανένα σημείο της παραλίας Ελευσίνας.

– Ζητά την Νομική Υποστήριξη του Δήμου περί θεμάτων που αφορούν την χωροθέτηση και την ασφάλεια των λιμανιών.

– δεν δέχεται να μετατραπεί το κρηπίδωμα του ΚΡΟΝΟΥ σε Λιμάνι επικίνδυνων φορτίων και διακίνησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και προτείνονται να πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας όπως:

 Η τοποθέτηση banner σε κεντρικά σημεία του Δήμου καθώς και σε χώρους που φιλοξενούνται εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις (π.χ. Χριστουγεννιάτικο χωριό, χώροι φιλοξενίας εκδηλώσεων της Π.Π.Ε)

 Διανομή του σχετικού Ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου (υπό τη μορφή ενημερωτικού φυλλαδίου) στην τοπική κοινωνία, ενημέρωση αθλητικών,εθνικοτοπικών Συλλόγων και σχολικών κοινοτήτων.