Την ανοδική πορεία της εγχώριας αγοράς των υπηρεσιών logistics προς τρίτους (Third Party Logistics – 3PL) ανέκοψε το 2020 η πανδημία, με τον κλάδο να έχει παρουσιάσει αύξηση κατά την προηγούμενη εξαετία. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα της «Στόχασις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων», η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης του κλάδου το 2020, σε σχέση με το 2019, περιορίστηκε στο 8%, δηλαδή δεν καταγράφηκε ελεύθερη πτώση. Κι αυτό επειδή, εν μέσω πανδημίας, οι επιχειρήσεις 3PL που ασχολούνται κυρίως με τρόφιμα παρουσίασαν «έντονη κινητικότητα», λόγω της συνεχούς λειτουργίας των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Αλλά και διότι η σημαντική άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου, που αναμένεται να εμφανίσει ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης, ευνόησε τις επιχειρήσεις του εν λόγω κλάδου.

Σύμφωνα με τον senior consultant της «Στόχασις» Αδάμ Ρεγκούζα, κατά το χρονικό διάστημα 2014-2019, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 2%, έναντι -7% κατά την περίοδο 2010-2013. Οπως αναφέρει η μελέτη, η αποθήκευση και η διανομή αποτελούν τις κύριες παρεχόμενες υπηρεσίες των επιχειρήσεων 3PL, καλύπτοντας από κοινού το 93% της αγοράς σε αξία, με τον κλάδο τροφίμων – ποτών – καπνού να καταλαμβάνει το 46% των υπηρεσιών logistics σε αξία.

Ως προς τη χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου, σύμφωνα με την υπεύθυνη των κλαδικών μελετών της «Στόχασις» Κατερίνα Ματσούκα, η κεφαλαιακή διάρθρωση των επιχειρήσεων του κλάδου διαμορφώνεται σε σχετικά σταθερά και ικανοποιητικά επίπεδα από το 2009 έως το 2019. Κατά την τριετία 2017-2019, η κερδοφορία προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του κλάδου βελτιώθηκε αισθητά, λαμβάνοντας το 2019 την υψηλότερη τιμή της χρονικής περιόδου 2009-2019. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, οι τιμές του δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών των επιχειρήσεων του κλάδου παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με όλη την προηγούμενη εξεταζόμενη περίοδο και δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου δεν είναι πλέον τόσο «ευπρόσβλητες» σε πιθανές μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος.

Οπως αναφέρει η αναλύτρια Ειρήνη Τερζίδου, η αποτελεσματική αξιοποίηση των ιδίων και συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών αποδοτικότητας (π.χ. Return On Investment – απόδοση επένδυσης) την τριετία 2017-2019, σε σύγκριση με την προηγουμένη εξεταζόμενη χρονική περίοδο (2009-2016). Το γεγονός αυτό οφείλεται στη βελτίωση της κερδοφορίας και κατ’ επέκταση στην αύξηση των πωλήσεων.

Οσον αφορά τη διάρθρωση της αγοράς υπηρεσιών 3PL, σε παγκόσμιο επίπεδο, ανά κατηγορία μεταφοράς, οι αεροπορικές υπηρεσίες logistics αντιπροσωπεύουν το 40% της αγοράς 3PL με βάση στοιχεία του 2019. Η αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς για μικρότερο χρόνο αποστολής, η οικονομική ανάπτυξη, καθώς και η αύξηση των εμπορικών δραστηριοτήτων μεταξύ πολλών χωρών, εντείνουν τη χρήση αεροπορικών υπηρεσιών εφοδιασμού.