Το πρόγραμμα επιβράβευσης ανακύκλωσης “THE GREEN CITY” που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ πραγματοποιεί εκπαιδευτική δράση στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων από τις 9.30 το πρωί.