Aπάντηση στην Ρένα Δούρου και τον ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την καθυστέρηση παραλαβής ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ δίνει ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής.

“Σε μια ακόμη επίσκεψη προεκλογικού τύπου, αυτή τη φορά στο ΕΚΑΒ, η τομεάρχης Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ κα Δούρου προσπαθεί με ψέματα να μεταθέσει τις δικές της ευθύνες, στη σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, όσον αφορά στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την προμήθεια ασθενοφόρων, με χρήματα του ΠΕΠ Αττικής, που θα καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες υποστήριξης του έργου του ΕΚΑΒ, αναφέρεται σε ανακοίνωση της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής

Στα επανειλημμένα ψέματα της κας Δούρου θα απαντήσουμε με 4 αλήθειες.

Πρώτη αλήθεια, η κα Δούρου κληρονόμησε στη Διοίκηση Πατούλη μια ακόμη ατελέσφορη διαγωνιστική διαδικασία. Μια ένταξη έργου στο ΠΕΠ με μεγάλη καθυστέρηση, μια έγκριση χρηματοδότησης στα χαρτιά κι έναν διαγωνισμό προμήθειας που ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, όπως και πολλοί άλλοι διαγωνισμοί και έργα, στη διάρκεια της θητείας της. Και για τη μη ολοκλήρωσή του, είναι τεράστιες τόσο οι δικές της ευθύνες, όσο και της προηγούμενης διοίκησης του ΕΚΑΒ και της τότε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας.

Δεύτερη αλήθεια, η προμήθεια των 52 ασθενοφόρων και των 8 κινητών μονάδων, εντάχθηκε στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 με καθυστέρηση 3 ετών από την έγκριση του προγράμματος και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2017. Η διαδικασία δημοπράτησης από τον δικαιούχο του προγράμματος, το ΕΚΑΒ, έγινε με μεγάλη καθυστέρηση, τον Ιούνιο του 2018, αφού είχε προηγηθεί αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας βάσει σχετικής απόφασης της ΑΕΠΠ. Ο διαγωνισμός αυτός κατέληξε σε αδιέξοδο, δεδομένου ότι ασκήθηκαν από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς προσφυγές, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από τα αρμόδια δικαστήρια, που ουσιαστικά και τυπικά απέκλεισαν ΌΛΟΥΣ τους συμμετέχοντες από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Τρίτη αλήθεια, η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, γνωρίζοντας καλά τις ελλείψεις του ΕΚΑΒ σε προσωπικό και μέσα, λόγω της ιατρικής ιδιότητας του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη αλλά και ως Προέδρου του ΙΣΑ, ανέλαβε πρωτοβουλία για να λυθεί το πρόβλημα. Παρόλο που η Περιφέρεια δεν είναι ο φορέας δημοπράτησης και υλοποίησης του έργου, δείχνοντας το εύλογο κι απαιτούμενο ενδιαφέρον και σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ και του Υπουργείου Υγείας, συνέχισε την «κολλημένη» από το παρελθόν διαδικασία που της κληρονόμησε η κα Δούρου. Με απόλυτη νομιμότητα και με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΔΗΣΥ, προχώρησε στην εφαρμογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης τόσο για τα 52 ασθενοφόρα όσο και για τις 8 κινητές μονάδες, με αποτέλεσμα:

· για τις μεν 8 κινητές μονάδες να έχει αναδειχθεί προσωρινός μειοδότης (αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης εντός του προσεχούς διμήνου),

· ενώ για τα 52 ασθενοφόρα έχει ολοκληρωθεί το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης μέχρι το καλοκαίρι του 2022.

Είναι βέβαιο ότι η τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει τα παραπάνω, αλλά τα αποκρύπτει συνειδητά, γιατί αναδεικνύουν την τέταρτη αλήθεια, ότι δηλαδή στα 4,5 χρόνια της θητείας της δεν προχώρησε καμία διαδικασία για την προμήθεια ασθενοφόρων, με ευθύνη ασφαλώς και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Καθώς κι ότι παρέδωσε έναν διαγωνισμό σε τέλμα, τον οποίο και ξεμπλόκαρε η σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας, σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας της σημερινής Κυβέρνησης.

Στην υποκρισία της κας Δούρου απαντάμε με έργο και πραγματικά λεφτά

Το ενδιαφέρον της κας Δούρου για τα ζητήματα της δημόσιας υγείας της Αττικής είναι υποκριτικό. Ποτέ δεν νοιάστηκε πραγματικά για την αναβάθμισή του, κι αυτό αποδεικνύεται από τους αριθμούς αλλά και τα χρήματα που διέθεσε όχι στα χαρτιά, αλλά στην πράξη, σε σύγκριση με τη σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 που ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Διοίκηση, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην αξιοποίηση των πόρων μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, για να χρηματοδοτήσει δράσεις που αφορούν τον τομέα της υγείας. Στο πλαίσιο αυτό διέθεσε σε πραγματικές πληρωμές πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ σε έργα και δράσεις που αφορούν την υγεία ( σε έναν προϋπολογισμό εντάξεων ύψους 208 εκατομμυρίων) σε αντίθεση με την διοίκηση της κας Δούρου, η οποία διέθεσε ως τις 31 Αυγούστου του 2019 μόλις 2,6 εκ. ευρώ για πληρωμές που αφορούσαν δράσεις Υγείας ( σε προϋπολογισμό εντάξεων 74 εκ. )

Οι εκτελεσμένες πληρωμές της Διοίκησης Πατούλη για έργα και δράσεις στον τομέα της Υγείας είναι στο 34%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό της κας Δούρου ήταν μόλις 3,5%.

Ενώ και οι εντάξεις υγείας επί Διοίκησης Πατούλη ήταν σχεδόν τριπλάσιες (270%) , σε σχέση με αυτές της κας Δούρου.

Πίνακας 1. Αφορά σε δράσεις υγείας του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020

Ημερομηνία αναφοράς Προϋπολογισμός Εντάξεων Υγείας Εκτελεσμένες πληρωμές ΠΔΕ για δράσεις Υγείας

31/8/2019( Διοίκηση

Δούρου)

74.105.377,86 € 2.643.852 €

31/12/2021 (Διοίκηση

Πατούλη)

207.930.202,02 € 70.455.048,22 €

Ο παραπάνω πίνακας αποδεικνύει την αλήθεια.

Δείχνει ποιοι λένε μόνο λόγια και ποιοι νοιάζονται πραγματικά για τη Δημόσια Υγεία στην Αττική κι απαντούν με έργο.”