“Η στήριξη του απόδημου ελληνισμού, η σύνδεση του μητροπολιτικού κέντρου με τη διασπορά, η διαρκής στήριξη των μελών της και η προαγωγή των συμφερόντων της, συνιστούν μια πάγια και σταθερή επιδίωξη» της κυβέρνησης, επεσήμανε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κώτσηρας, σε χαιρετισμό στην ημερίδα παρουσίασης του έργου «Μετασχηματισμός Διαδικασιών Προξενικών Υπηρεσιών».

Αυτό, σημείωσε, αποδείχτηκε από τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί, με την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, ενώ συνεχίζονται «με την προσπάθεια να υπάρξει μία όσο το δυνατόν περισσότερη, ψηφιακότερη και πρακτικότερη σχέση των Ελλήνων του εξωτερικού με το μητροπολιτικό κέντρο».

«Ο απόδημος ελληνισμός αλλάζει και έχει αλλάξει στη διάρκεια των ετών», επεσήμανε. «Με άλλες ανάγκες ξεκίνησαν τις προηγούμενες δεκαετίες κι αλλιώς μετεξελίχθηκε η σχέση τους με τις χώρες στις οποίες ζουν και ίδια η ψηφιακή επανάσταση δημιουργεί νέα δεδομένα, νέες ανάγκες».

«Η Πολιτεία οφείλει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει και να οργανωθεί με νέες μορφές, προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις», υπογράμμισε και πρόσθεσε:

«Ο στόχος παραμένει κοινός. Να μπορέσει να εμπλουτιστεί σχέση της πατρίδας με τη διασπορά, να συρρικνωθεί η απόσταση ανάμεσα στους Έλληνες του εξωτερικού και το μητροπολιτικό κέντρο και προφανώς να βελτιωθεί η καθημερινότητα τους».

Όπως ανέφερε, στο υπουργείο Εξωτερικών γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα «συντεταγμένο πλαίσιο για τον απόδημο ελληνισμό, το οποίο θα καταλήξει σε μια εθνική στρατηγική που θα εκτείνεται στα επόμενα τρία χρόνια, προκειμένου οι δράσεις που θα αναλάβουμε να έχουν στοχοθεσία και συνεκτικό τρόπο διαχείρισης και να επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός στόχος συνολικά για την ελληνική Πολιτεία».

Σημείωσε ακόμη, πως «η πρόβλεψη για το μητρώο απόδημου ελληνισμού και το σύστημα ειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης είναι δυο πολύ σημαντικές λειτουργίες που θα βοηθήσουν στην καταγραφή των Ελλήνων του εξωτερικού και στη διαχείριση σύγχρονων κινδύνων».

«Τα ζητήματα που αφορούν στον απόδημο ελληνισμό, στη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπατριωτών μας, αποτελούν βασική κυβερνητική προτεραιότητα», κατέληξε.

Νέες διαδικασίες προξενικών υπηρεσιών

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες που θα προσφέρουν οι ελληνικές προξενικές αρχές, με στόχο την ταχύτερη επικοινωνία με τους πολίτες στο εξωτερικό και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Το έργο αφορά στον ανασχεδιασµό και στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών των παρεχόµενων προξενικών υπηρεσιών. Στόχος είναι η παροχή πληροφοριών και η εξυπηρέτηση των πολιτών που βρίσκονται στο εξωτερικό από τις ελληνικές προξενικές αρχές, εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικά, για όσες προξενικές υπηρεσίες είναι εφικτό.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, επιδιώκεται:

-Η ταχύτερη επικοινωνία µε τους πολίτες και διεκπεραίωση των συναλλαγών τους µε τις προξενικές αρχές.

 

-Η παροχή ακριβούς και επικαιροποιηµένης πληροφορίας.

-Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ελληνικές προξενικές αρχές προς τους πολίτες του εξωτερικού.

-Η διάθεση σύγχρονων εργαλείων στα στελέχη των προξενικών αρχών στην εξυπηρέτηση του κοινού.

-Η δημιουργία αμεσότερης σχέσης μεταξύ πολιτών/επιχειρήσεων και ελληνικού κράτους/δημόσιας διοίκησης.

– Η αποσυμφόρηση των προξενικών αρχών και η μείωση του κόστους λειτουργίας τους.

Η Ψηφιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Αιτηµάτων αποτελεί την «εξ αποστάσεως επικοινωνία» των πολιτών που συναλλάσσονται µε τις προξενικές αρχές για 36 συνολικά διαδικασίες αιτημάτων.

Η υπηρεσία δοκιμάζεται ήδη στην πράξη από τα στελέχη του υπουργείου και θα τεθεί σε λειτουργία κατά το προσεχές διάστημα στο σύνολο των 125 προξενικών αρχών, σε 85 χώρες ανά τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, θα διεκπεραιώνει, μερικώς ή πλήρως, ψηφιακά τη διαδικασία του αιτήµατος, δίνοντας την κατάλληλη απάντηση και παρέχοντας τα απαιτούμενα έγγραφα στον συναλλασσόμενο, επιτυγχάνοντας καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και ταχύτερη διεκπεραίωση των συναλλαγών μαζί του, μειώνοντας την ανάγκη για αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών στην αρμόδια αρχή.

Η είσοδος των πολιτών θα είναι δυνατή µε χρήση των κωδικών taxisnet ή, για τους πολίτες που επιθυµούν να εξυπηρετηθούν ως επισκέπτες, µε τη λήψη κωδικών μίας χρήσης (OTP) ή µε κωδικούς που θα λαµβάνουν µετά από διαδικασία άπαξ αυθεντικοποίησής τους από την προξενική Αρχή.

Περιλαµβάνει, την ψηφιακή υποβολή αιτηµάτων και δικαιολογητικών, ψηφιακό έλεγχο των αιτηµάτων από τους υπαλλήλους της αρχής, ηλεκτρονική πληρωµή του αντιτίµου των υπηρεσιών, παραγωγή και ψηφιακή αποστολή των αιτούµενων εγγράφων στους πολίτες και επιλογή ηµεροµηνίας αυτοπρόσωπης παρουσίας του πολίτη στην προξενική Αρχή, για τις υπηρεσίες που δεν µπορούν να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά.

Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας θα υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής των Ελλήνων οµογενών στο Μητρώο Απόδηµου Ελληνισµού, εφόσον το επιθυµούν.

Η προξενική αρχή θα ενηµερώνει τους πολίτες για δράσεις που λαµβάνουν χώρα στον τόπο διαµονής τους, όπως και για θέµατα επικαιρότητας στην Ελλάδα.

Σύστηµα Ειδοποιήσεων Έκτακτης Ανάγκης

Μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας θα είναι δυνατή η αποστολή ειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης (Messaging Alert System for Greeks Abroad) σε Έλληνες πολίτες στο εξωτερικό.

Σε περιόδους κρίσης, φυσικών ή µη καταστροφών, επικίνδυνων καταστάσεων κλπ, όσοι Έλληνες πολίτες του εξωτερικού έχουν δηλώσει αυτοβούλως, µε την εγγραφή τους στην ψηφιακή υπηρεσία, ότι επιθυµούν να ειδοποιούνται από το σύστηµα, θα λαµβάνουν ένα e-mail ή/και SMS, µε ενηµερώσεις και οδηγίες για την προσωπική τους ασφάλεια.

Η υπηρεσία «Εικονικός Βοηθός» έχει τον ρόλο ενός «ψηφιακού υπαλλήλου» που αλληλοεπιδρά µε τον πολίτη, απαντώντας στις ερωτήσεις που γίνονται σε γραπτή γλώσσα µε χρήση τεχνητής νοηµοσύνης (AI), µέσω του διαδικτύου.

Επίσης, προτείνει στον συναλλασσόµενο τις ενέργειες που πρέπει να κάνει, ανάλογα µε την ερώτηση, σχετικά µε κάθε προξενική υπηρεσία. Αποτελεί µία από τις πύλες εισόδου του πολίτη του εξωτερικού στη νέα «υπηρεσία ψηφιακής διαχείρισης αιτηµάτων».

Ο εικονικός βοηθός λειτουργεί ήδη σε όλες τις προξενικές Αρχές στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, καθώς και σε άλλες 17 γλώσσες. Με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης η υπηρεσία παρέχει καθοδήγηση και πληροφορίες στους πολίτες για συνήθεις προξενικές υπηρεσίες που αναζητούν.

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «μεταρρύθμιση δημοσίου τομέα» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.