Υπογράφτηκε η σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και του ανάδοχου για την «επισκευή – συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και αύλειων χώρων» μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Η μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία, περιλαμβάνει:
παρεμβάσεις αποκατάστασης φθορών σε Σχολικά Κτίρια και τους αύλειους χώρους τους,
κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών στον χώρο του σχολείου,
παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στα σχολικά κτίρια, όπως διαγραμμίσεις οδών τοποθέτηση ανακλαστικών οδοστρώματος και εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των οχημάτων και πινακίδων σήμανσης.
Αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και με ίδιους πόρους του Δήμου προχωράμε στην υλοποίηση των έργων υποδομών που έχει ανάγκη η πόλη και πρωτίστως τα σχολεία μας.
Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήσαμε το προηγούμενο διάστημα διευρύνονται πλέον με την κατασκευή μπαρών ΑμεΑ καθώς επίσης και με τις παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ασφάλεια των μαθητών.
Θέλουμε σχολεία σύγχρονα, λειτουργικά, φιλικά, προσβάσιμα για όλους και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε, παρά της δυσκολίες που επιφέρει η πανδημία” αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Ελευσίνας.