Ανακοίνωση του Ενωτικού Συνδυασμού Ελευσίνας

Με ευθύνη απέναντι στην πόλη της Ελευσίνας ο Ενωτικός Συνδυασμός που υποστήριξε και πέτυχε να φέρει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, όπως έχει δεσμευτεί συνεχίζει να υποστηρίζει ουσιαστικά το θεσμό για το βιώσιμο μέλλον της πόλης.
Σε αυτό το πλαίσιο στις 15 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση Δημοτικών Συμβούλων του Ενωτικού Συνδυασμού με την Πρόεδρο της ΠΠΕ 2021 κα Δέσποινα Γερουλάνου και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Μαρία Παναγίδου.
Κύριο θέμα της συζήτησης ήταν η πορεία του Ευρωπαϊκού θεσμού που υπηρετεί ο φορέας. Τα κύρια σημεία – συμπεράσματα από τη συνάντηση έχουν ως ακολούθως:
1. Η Διοίκηση της ΠΠΕ εξήρε το ρόλο της κα. Οικονόμου Δέσποινας για το διάστημα που υπηρέτησε το ΔΣ. Τα μέλη του Ενωτικού επανέλαβαν ότι στο πλαίσιο της ευθύνης του συνδυασμού πρότειναν την κα. Οικονόμου ως την πληρέστερα ενημερωμένη για τα ζητήματα, αλλά οι λόγοι της παραίτησης της είναι αφενός σεβαστοί, αφετέρου το ΔΣ της ΠΠΕ δεν λειτουργεί ακόμη με τρόπο διαφανή και σύννομο όπως θα έπρεπε ώστε να συνεχίζει μέλος του Ενωτικού να συμμετέχει.
2. Τέθηκαν ερωτήσεις σε σχέση με την επιλογή του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή και γιατί δεν έλαβε σχετική απόφαση το ΔΣ στην τελευταία συνεδρίασή του. Η απάντηση δεν ήταν σαφής, δεν ενημέρωσαν για τα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί και έγινε αντιληπτό ότι υπάρχει πρόβλημα στη διαδικασία. Ο επικεφαλής του Ενωτικού κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι δεν έχουν σημασία μόνο τα πρόσωπα αλλά και η τήρηση της διαδικασίας ως στοιχείο νομιμότητας και διαφάνειας.
3. Σε σχέση με την πρόοδο του κεντρικού ακινήτου επί της οδού Μουρίκη που είχε αποφασιστεί από το ΔΣ η ενοικίασή του φαίνεται να υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με το κόστος επένδυσης σε αυτό και καθυστερούν οι σχετικές αποφάσεις.
4. Η Πρόεδρος και η Διευθύνουσα Σύμβουλος παραδέχτηκαν τις δυσκολίες ,που υπήρχαν και υπάρχουν, στην υλοποίηση του θεσμού καθώς και τα σημαντικά βήματα που είχαν πραγματοποιηθεί από τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια και την προηγούμενη Διευθύνουσα Σύμβουλο, αποδεικνύοντας ότι η Ελευσίνα ΠΠΕ 2021 δεν ήταν «υπό το μηδέν» όπως επανειλημμένα είχε ειπωθεί και γραφτεί από πολλούς .
5. Σε σχέση με τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν από τους δημοτικούς συμβούλους για μη τήρηση των Ευρωπαϊκών Κανόνων που μας δεσμεύουν απέναντι στην ΕΕ με την ανάθεση η απάντηση της Προέδρου ότι τα Ελληνικά δεδομένα λειτουργίας είναι πολύ διαφορετικά από τα Ευρωπαϊκά δεν ικανοποίησαν τον Ενωτικό Συνδυασμό καθώς υπηρετούμε Ευρωπαϊκό θεσμό και όχι μια απλή ελληνική διοργάνωση.
6. Τέθηκε το ζήτημα της μη συμμετοχής του Δημοτικού Συμβουλίου στο σχεδιασμό για τη μετάθεση του έτους εορτασμού λόγω εκτάκτων συνθηκών που προέκυψαν από τον κορονοϊό και ότι η στρατηγική θα έπρεπε να είχε παρουσιαστεί στο συμβούλιο και να λάμβανε την απόφαση η πόλη, στην οποία απονεμήθηκε ο τίτλος. Ο φορέας της ΠΠΕ πως νομιμοποιείται να αποφασίζει για την πόλη και αυτό γιατί δεν αποτελεί μέρος κοινού σχεδιασμού και χρονοδιαγράμματος με τα έργα υποδομής του Δήμου;
Εκ μέρους του Ενωτικού Συνδυασμού κατατέθηκαν σκέψεις και προτάσεις για την αξιοκρατική λειτουργία και αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου επανέλαβαν ρητά ότι έχουν αποδείξει ότι δεν λειτουργούν αντιπολιτευτικά αλλά θεσμικά και πάντα με γνώμονα την επιτυχία του θεσμού.

Έντονη ανησυχία και προβληματισμός από τη συνάντηση του Ενωτικού με τη Διοίκηση της ΠΠΕ σχετικά με την πορεία της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας .

Με ευθύνη απέναντι στην πόλη της Ελευσίνας ο Ενωτικός Συνδυασμός που υποστήριξε και πέτυχε να φέρει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, όπως έχει δεσμευτεί συνεχίζει να υποστηρίζει ουσιαστικά το θεσμό για το βιώσιμο μέλλον της πόλης.
Σε αυτό το πλαίσιο στις 15 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση Δημοτικών Συμβούλων του Ενωτικού Συνδυασμού με την Πρόεδρο της ΠΠΕ 2021 κα Δέσποινα Γερουλάνου και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Μαρία Παναγίδου.
Κύριο θέμα της συζήτησης ήταν η πορεία του Ευρωπαϊκού θεσμού που υπηρετεί ο φορέας. Τα κύρια σημεία – συμπεράσματα από τη συνάντηση έχουν ως ακολούθως:
1. Η Διοίκηση της ΠΠΕ εξήρε το ρόλο της κα. Οικονόμου Δέσποινας για το διάστημα που υπηρέτησε το ΔΣ. Τα μέλη του Ενωτικού επανέλαβαν ότι στο πλαίσιο της ευθύνης του συνδυασμού πρότειναν την κα. Οικονόμου ως την πληρέστερα ενημερωμένη για τα ζητήματα, αλλά οι λόγοι της παραίτησης της είναι αφενός σεβαστοί, αφετέρου το ΔΣ της ΠΠΕ δεν λειτουργεί ακόμη με τρόπο διαφανή και σύννομο όπως θα έπρεπε ώστε να συνεχίζει μέλος του Ενωτικού να συμμετέχει.
2. Τέθηκαν ερωτήσεις σε σχέση με την επιλογή του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή και γιατί δεν έλαβε σχετική απόφαση το ΔΣ στην τελευταία συνεδρίασή του. Η απάντηση δεν ήταν σαφής, δεν ενημέρωσαν για τα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί και έγινε αντιληπτό ότι υπάρχει πρόβλημα στη διαδικασία. Ο επικεφαλής του Ενωτικού κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι δεν έχουν σημασία μόνο τα πρόσωπα αλλά και η τήρηση της διαδικασίας ως στοιχείο νομιμότητας και διαφάνειας.
3. Σε σχέση με την πρόοδο του κεντρικού ακινήτου επί της οδού Μουρίκη που είχε αποφασιστεί από το ΔΣ η ενοικίασή του φαίνεται να υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με το κόστος επένδυσης σε αυτό και καθυστερούν οι σχετικές αποφάσεις.
4. Η Πρόεδρος και η Διευθύνουσα Σύμβουλος παραδέχτηκαν τις δυσκολίες ,που υπήρχαν και υπάρχουν, στην υλοποίηση του θεσμού καθώς και τα σημαντικά βήματα που είχαν πραγματοποιηθεί από τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια και την προηγούμενη Διευθύνουσα Σύμβουλο, αποδεικνύοντας ότι η Ελευσίνα ΠΠΕ 2021 δεν ήταν «υπό το μηδέν» όπως επανειλημμένα είχε ειπωθεί και γραφτεί από πολλούς .
5. Σε σχέση με τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν από τους δημοτικούς συμβούλους για μη τήρηση των Ευρωπαϊκών Κανόνων που μας δεσμεύουν απέναντι στην ΕΕ με την ανάθεση η απάντηση της Προέδρου ότι τα Ελληνικά δεδομένα λειτουργίας είναι πολύ διαφορετικά από τα Ευρωπαϊκά δεν ικανοποίησαν τον Ενωτικό Συνδυασμό καθώς υπηρετούμε Ευρωπαϊκό θεσμό και όχι μια απλή ελληνική διοργάνωση.
6. Τέθηκε το ζήτημα της μη συμμετοχής του Δημοτικού Συμβουλίου στο σχεδιασμό για τη μετάθεση του έτους εορτασμού λόγω εκτάκτων συνθηκών που προέκυψαν από τον κορονοϊό και ότι η στρατηγική θα έπρεπε να είχε παρουσιαστεί στο συμβούλιο και να λάμβανε την απόφαση η πόλη, στην οποία απονεμήθηκε ο τίτλος. Ο φορέας της ΠΠΕ πως νομιμοποιείται να αποφασίζει για την πόλη και αυτό γιατί δεν αποτελεί μέρος κοινού σχεδιασμού και χρονοδιαγράμματος με τα έργα υποδομής του Δήμου;
Εκ μέρους του Ενωτικού Συνδυασμού κατατέθηκαν σκέψεις και προτάσεις για την αξιοκρατική λειτουργία και αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου επανέλαβαν ρητά ότι έχουν αποδείξει ότι δεν λειτουργούν αντιπολιτευτικά αλλά θεσμικά και πάντα με γνώμονα την επιτυχία του θεσμού.