Την καλύτερη οργάνωση και την άριστη λειτουργία όλων των δομών εξασφαλίζει το ΔΟΚΑΠ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ) μέσα από ενέργειες και υπηρεσιακές διαδικασίες.
Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει την ενίσχυση του προσωπικού που υπηρετεί στις υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου. Για το σκοπό αυτό έχει δρομολογήσει και βρίσκεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς ώστε σε πρώτη φάση να προχωρήσει στην πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού στους Παιδικούς Σταθμούς μέσα από το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ.
Το προσωπικό αυτό που θα είναι κυρίως εκπαιδευτικό (6 θέσεις εκπαιδευτικό και 2 βοηθητικό) θα δώσει νέα ώθηση στην λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών μας αναβαθμίζοντας την φροντίδα που προσφέρει μέχρι σήμερα. Η κίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη και αναγκαία τόσο εξαιτίας των νέων συνθηκών που δημιουργήθηκαν το τελευταίο χρόνο εξαιτίας του κορονοϊού αλλά και λόγω του αυξημένου αριθμού βρεφών τα οποία οι γονείς τους εμπιστεύονται τις δομές μας για να φιλοξενηθούν. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του ΔΟΚΑΠ εξέτασε όλες τις παραμέτρους και προχώρησε στις άμεσες ενέργειες νέων προσλήψεων μέσω ΕΣΠΑ οι οποίες αναμένεται να ενεργοποιηθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα.
Συμπληρωματικά αναφέρουμε πως ανάλογες ενέργειες το ΔΟΚΑΠ έχει δρομολογήσει και προγραμματίσει και για την επόμενη χρονιά, καθώς έχει υποβάλλει τα σχετικά αιτήματα προς την Αποκεντρωμένη και το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόσληψη προσωπικού (εφτά (7) νέων θέσεων) με 8μηνες συμβάσεις για όλες τις υπηρεσίες του, όπως Βρεφονηπιοκόμοι, Φυσικοθεραπευτή, Μουσικούς κλπ..
Αναφορικά με τους Παιδικούς Σταθμούς να προσθέσουμε ότι το ΔΟΚΑΠ έχει εξασφαλίσει την παρουσία Παιδιάτρου ο οποίος παρακολουθεί την υγεία των νηπίων και βρεφών όχι μόνο για την φετινή σχολική χρονιά αλλά και για την επόμενη. Με την ίδια προσήλωση στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών και την ποιοτική αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών, το ΔΟΚΑΠ προχώρησε στην αύξηση του αριθμού των μελλοντικών συνεργαζόμενων γιατρών. Οι γιατροί που καλύπτουν κυρίως τις ανάγκες των μελών των ΚΑΠΗ αποτελούν μία σημαντική υπηρεσία που προσφέρει όχι μόνο προληπτική ιατρική και συνταγογράφηση στους ηλικιωμένους αλλά κυρίως ασφάλεια καθώς βρίσκονται πάντα κοντά τους. Με την κίνηση αυτή και δεδομένου ότι θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έγκρισή τους από τους ανώτερους δημόσιους φορείς οι γιατροί θα μπορούν να βρίσκονται στα ΚΑΠΗ κάθε Ενότητας του Δήμου μας συχνότερα και συνεπώς αποτελεσματικότερα. Όλες οι σχετικές αποφάσεις του ΔΟΚΑΠ έχουν αναρτηθεί στην διαύγεια.. Συνεχίζουμε..
Ο Πρόεδρος του ΔΟΚΑΠ Ροκας Κωνσταντίνος