Για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων καθώς και για την αντιπυρική περίοδο  του έτους 2024, η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής έχει προβεί ως τώρα στις κάτωθι ενέργειες:

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ:

Είναι σε εξέλιξη η Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο:

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΙΟΥΛΙΟΥ 2023»

 Για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων γίνονται εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων ως κάτωθι:

 1. Κοπή και απομάκρυνση των μη υγιών δέντρων, όπου αυτό είναι απαραίτητο,
 2. Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων σε ύψος 0,40μ από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους.
 3. Απομάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων, των φερτών υλικών,
 4. Καθαρισμός οχετών (τεχνικά έργα),
 5. Απομάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων οικιακών απορριμμάτων.

Έχουν  ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαρισμού στα παρακάτω ρέματα του Δήμου Μεγαρέων:

 • Ρέμα Μπύρας
 • Ρέμα Αγίας Παρασκευής (από Μy Market έως Παλαιά Εθνική Oδό)
 • Ρέμα Καμάρας

Οι εργασίες θα συνεχιστούν σε όλα τα υπόλοιπα ρέματα, με βάση την αξιολόγηση επικινδυνότητας, ενώ είναι σε διαγωνιστική διαδικασία και η τακτική παροχή καθαρισμού των ρεμάτων.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

 

Είναι σε εξέλιξη η Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο:

«ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ  ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΦΛΕΚΤΗΣ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΡΑΝΗ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.Δ.Α» με διάρκεια 3 έτη (2022-2023-2024).

 

Σε κάθε έτος γίνονται τέσσερις (4) επεμβάσεις εντός και εκτός αντιπυρικής περιόδου.

Η τριετής διάρκεια της σύμβασης δίνει την δυνατότητα να προστατεύεται το περιβάλλον έγκαιρα καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

 

 Σκοπός της παροχής υπηρεσίας είναι:

 

 1. Η προστασία του περιβάλλοντος από πυρκαγιές, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που παρατηρούνται κατά τους θερινούς μήνες, λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες καθώς και λόγω της ύπαρξης ξηρής φυτικής βλάστησης.
 2. Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η αισθητική αναβάθμιση του οδικού δικτύου.
 3. Η απαλλαγή του οδικού δικτύου από σκουπίδια, ξένα αντικείμενα οποιουδήποτε μεγέθους, μπάζα, χώματα και οτιδήποτε ενοχλεί την ορατότητα των οδηγών.

 

Έχουν ολοκληρωθεί οι  εργασίες στους παρακάτω οδικούς άξονες:

 • Οδικός Άξονας υπ΄ αρ 51:  Μέγαρα – Άγιος Ιερόθεος.
 • Οδικός Άξονας υπ΄ αρ 50:  Μέγαρα προς Περαχώρα.
 • Οδικός Άξονας υπ΄ αρ 49:  Μέγαρα – Πάχη

 

Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες στους παρακάτω οδικούς άξονες:

 • Οδικός Άξονας υπ΄ άρ. 50: Μέγαρα – Αλεποχώρι.
 • Οδικός Άξονας υπ΄ άρ. 9η: Περιφερειακή Ασπροπύργου

 

Επιπλέον έχει εκπονηθεί η μελέτη για την επόμενη τριετή χρονική περίοδο           2025-2027 και αναμένεται η ένταξή της σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

 

Είναι σε εξέλιξη η εκτέλεση της σύμβασης με τίτλο:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2024 (ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024)»

 

Κάθε έτος, και εντός της αντιπυρικής περιόδου, γίνονται επεμβάσεις και αναβαθμίσεις του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πυρκαγιών που βρίσκεται εγκατεστημένο σε πέντε κορυφές όρων της Δυτικής Αττικής.

 

 1. Σκοπός της συγκεκριμένης σύμβασης είναι:
 • Η εγκατάσταση και αποξήλωση των συστημάτων κατά την έναρξη και λήξη της περιόδου.
 • Η σταδιακή αντικατάσταση των συστημάτων, που αρχικά τοποθετήθηκαν το 2010, με συστήματα σύγχρονης και υψηλής τεχνολογίας, κατάλληλα για λειτουργία σε ειδικές περιβαλλοντολογικές συνθήκες.
 • Η προμήθεια και εγκατάσταση Κινητών Καμερών Υψηλής Ταχύτητας περιστροφής με φακούς εστίασης μεγάλων αποστάσεων.
 • Χρήση τεχνολογιών Artificial Intelligence (AI) και αλγορίθμων τελευταίας γενιάς με σκοπό την όσο συντομότερη ανίχνευση και αναγνώριση πυρκαγιών, ακόμη και σε αποστάσεις έως 8 χιλιόμετρα.

 

 1. Εξέλιξη Εργασιών
 • Υπογραφή σύμβασης εντός Μάϊου 2024
 • Έναρξη Εργασιών: 1η εβδομάδα Ιουνίου
 • Ολοκλήρωση των εργασιών και έναρξη λειτουργίας των συστημάτων: στα τέλη της 2η εβδομάδας του Ιουνίου 2024