Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Μεγαρέων εγκρίθηκε από το το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και αναμένεται να μπορεί να υλοποιηθεί σε περίπου 1,5 μήνα μετά την δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να είναι επίσημα νόμος του κράτους.

Το ΓΠΣ αποτελεί ένα βασικό και ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης, βάζοντας τάξη σε πολεοδομικά θέματα, αδειοδοτήσεων κατοικιών, καταστημάτων, χώρων, και φέρνοντας ελπίδες για ανάπτυξη.