Ευρήματα της Έρευνας της OPINION POLL που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο της Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»

Έρευνα για τα προβλήματα και τις προοπτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Διευθυντής Ερευνών της OPINION POLL Ζαχαρίας Ζούπης στο Συνέδριο που διοργάνωσαν η Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης « Ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», ο Δήμος Ξάνθης και τον Φορέα επιμόρφωσης στελεχών Αυτοδιοίκησης “ Forum Training and consulting” που πραγματοποιήθηκε 12-15 Μαΐου στην Ξάνθη.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά σε δείγμα 1000 πολιτών και ορισμένα από τα αποτελέσματα είναι:

– Το 47.2% θεωρεί ότι στο διάστημα από τις δημοτικές εκλογές του 2019 μέχρι σήμερα δεν άλλαξε κάτι ιδιαίτερα στον Δήμο τους, το 27.1% ότι πήγε καλύτερα και το 24.7% ότι πήγε χειρότερα.

– Το 42.6% θεωρεί ότι οι Δήμοι συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της πανδημίας και ότι γενικότερα προσέφεραν απαραίτητες υπηρεσίες στους δημότες με την πλειοψηφία να έχει αντίθετη άποψη με 50.7%

– Ως βασικότερα προβλήματα για τα οποία καλούνται να δώσουν λύσεις οι δημοτικές αρχές αναδεικνύονται η καθαριότητα με 38.2% , η κατάσταση του οδικού δικτύου με 24.5% , το κυκλοφοριακό/ συγκοινωνιακό με 11.6% , η Ύδρευση/ Αποχέτευση με 11.4% κ.λ.π

– Το 59.6% δηλώνουν ότι είναι λίγο και καθόλου ικανοποιημένοι από το συνολικό έργο των Δημάρχων και των Δημοτικών Αρχών, με το 36.5% να είναι πολύ και αρκετά ικανοποιημένοι.

– Ως βασικοί παράγοντες που εμπόδισαν και εμποδίζουν να είναι πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί οι Δήμοι αναδεικνύονται οι οικονομικές δυσκολίες με 32,6%, η γραφειοκρατία της Κεντρικής Εξουσίας με 22,6%, οι αδυναμίες των Δημάρχων 20.6%, η έλλειψη σχεδιασμού και σαφών στόχων από τους Δήμους με 17.7% , η αδυναμία συνολικά των Δημοτικών Συμβουλίων μς 17.6%, το θεσμικό πλαίσιο με 14.1%, οι ελλείψεις στο προσωπικό με 9.3% και τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω της απλής αναλογικής με 5,6%.

– Το 84% θεωρεί ότι χρειάζεται σαφής διάκριση αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση από το Κεντρικό Κράτος το πλαίσιο μιας νέας Διοικητικής Οργάνωσής του Κράτους

– Το 59.2% θεωρεί ότι θα ήταν θετικό για τους δημότες να αναλάβουν οι Δήμοι κι άλλες αρμοδιότητες ( π.χ Νοσοκομεία, Σχολεία) με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ανακατανομή πόρων και θα εξασφαλιστεί η ύπαρξη κατάλληλου , εξειδικευμένου προσωπικού με το 36.1% να έχει αντίθετη άποψη

– Το 30% θεωρεί ότι οι Δήμοι έχουν μέτρια βιωσιμότητα, το 21.9% χαμηλή , το 18.2% αμφισβητήσιμη και το 16.6% εξασφαλισμένη

– Το 60,9% θεωρεί ότι θα ήταν καλύτερα να ενισχυθεί η Οικονομική Αυτοτέλεια των Δήμων με μέτρα όπως Φορολογική Αποκέντρωση , απόδοση σ΄αυτούς του ΕΝΦΙΑ κ.ά

– Το 82.3% θεωρεί ότι οι Δήμοι με το κατάλληλο πλαίσιο λειτουργίας μπορούν να διαδραματίσουν ένα πιο ενεργητικό ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την ενίσχυση της Ανάπτυξης της χώρας.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Διευθυντής Ερευνών της OPINION POLL Ζαχαρίας Ζούπης: « Είναι σημαντικό, ότι ενώ φαίνεται να υπάρχει μια μέτρια ικανοποίηση από την απόδοση και το έργο των Δημάρχων αυτά τα χρόνια, εμφανίζεται πολύ ισχυρά η πεποίθηση ότι είναι αναγκαίες πρωτοβουλίες σε θεσμικό και οικονομικό επίπεδο που α αναβαθμίσουν τον ρόλο τους για μια νέα , δυναμική αναπτυξιακή πορεία της χώρας»