Από τις  9 Δεκεμβρίου ξεκινούν οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ελευσίνας, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: